Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Trwa remont w ZS w Żarkach

Trwa remont w ZS w Żarkach

Trwają prace remontowe w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach. W wyniku działań Zarządu Powiatu Myszkowskiego pozyskano na ten cel środki z Unii Europejskiej w ramach projektów kompleksowej termomodernizacji oraz remontu i doposażenia pracowni. Już niedługo ZS w Żarkach będzie wyglądał jak nowy. Obecnie trwają intensywne prace remontowe w całym budynku. Całość zostanie ukończona do końca bieżącego roku.

Projekty remontowe realizowane są w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku szkoły to koszt 2.663.529,41 zł.
Termomodernizacja obejmuje odwodnienie i ocieplenie ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku, wymianę pokrycia dachu budynku głównego oraz stropodachu sali gimnastycznej. Przeprowadzony zostanie także remont instalacji CO, kanalizacyjnej i odgromowej. Prace obejmują także wymianę oświetlenia i opraw oświetleniowych, budowę instalacji solarnej i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej. Termomodernizacja przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, zmniejszy się także ilość gazu potrzebnego do ogrzania szkoły.
 
Przedmiotem projektu remontowego jest remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w branży informatycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i reklamy. Remont obejmuje 2 pracownie informatyczne, 1 pracownię gastronomiczną, 1 pracownię hotelarską wraz z zapleczem, i pracownię reklamy.  Projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału edukacyjnego i zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego. Ponadto w ramach projektu nastąpi dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb nauczania osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier architektonicznych (montaż platformy dźwigowej schodowej, remont łazienki). Niewątpliwie prace przyczynią się również do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Dzięki remontowi poszerzy się oferta edukacyjna skierowana do młodzieży, dzięki czemu wzrosną szanse młodych osób w znalezieniu atrakcyjnej pracy. Całkowita wartość projektu to 1.235.294,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 995.909,30 zł.
Ponadto w całej szkole prowadzona jest wymiana instalacji elektrycznej, której koszt pokrywa Powiat Myszkowski w wysokości 448 tys. zł.

 (Informacja ze strony www.powiatmyszkowski.pl, zdjęcia: Katarzyna Kulińska-Pluta UMiG Żarki)

 

17

PAŹ

2017

948

razy

czytano