Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Blisko 400 tys. zł na aktywizację.

Blisko 400 tys. zł na aktywizację.

Kolejna dobra wiadomość. Gmina Żarki pozyskała dofinansowanie unijne w ramach projektu „Nasza szansa! aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki. Realizacja od stycznia 2018 do grudnia 2019.
 
- Wartość całkowita zadania wynosi 382 378,75 zł. Dofinansowanie, które Gmina Żarki  otrzyma na to zadanie to 95 %  jego wartości tj. 363 259,81 zł – mówi burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. – Dotacja został przyznana z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Celem projektu jest wzmocnienie aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane z Gminy Żarki czyli objęte Gminnym Programem Rewitalizacji, a poprzez to wzrost ich zdolności do zatrudnienia – wyjaśnia Małgorzata Banaszczyk, kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Unijnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Jaki jest zakres projektu? To działania edukacyjno – aktywizujące, środowiskowe, integracyjne i z zakresu odbudowania tożsamości lokalnej. Przewidziany jest udział w projekcie ekspertów z Nikiszowca – dzielnicy Katowic, która jest obecnie modelowym przykładem udanej rewitalizacji w Polsce. Zaplanowana jest nawet dwudniowa wizyta studyjna do tego inspirującego miejsca.

Warto dodać - projekt związany z aktywizacją mieszkańców ściśle wiąże się z rewitalizacją  mieszkań  i zagospodarowania przestrzeni przy ul. Topolowej w Żarkach, a także przebudową budynku po dawnej szkole podstawowej w Wysokiej Lelowskiej na mieszkania socjalne.

- Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu w zakresie modernizacji mieszkań przy ul. Topolowej, a w przypadku budynku w Wysokiej Lelowskiej umowa na realizację remontu jest już w  podpisie. Inwestycja ruszy w przyszłym roku – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.

 

10

LIS

2017

1296

razy

czytano