Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Wystawa Miejsca pamięci

Wystawa Miejsca pamięci

Otwarcie wystawy „Miejsca Pamięci Narodowej” w Zespole Szkół w Żarkach

W dniu 11 grudnia 2017r. w Zespole Szkół w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego  odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone podsumowaniu projektu Bezpieczna+ oraz otwarciu wystawy „Miejsca Pamięci Narodowej”.  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach ZDZ w Katowicach realizowali przez okres trzech miesięcy bieżącego roku szkolnego projekt z rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna +.      

Projekt ma na celu promowanie aktywności uczniów, zwiększenia otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy oraz działania antydyskryminacyjne, służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i  uprzedzeniami.

W realizacji większości działań uczestniczyło 15 uczniów naszej szkoły. Pierwszym elementem były warsztaty fotograficzne prowadzone przez Marcina Skabka, profesjonalnego fotografa, pod  opieką którego uczestnicy wykonali zdjęcia przedstawiające miejsca pamięci. Powiększone i oprawione fotografie, autorstwa Pauliny Kubańskiej, Marty Zamory i Sławomira Klimka, tworzą wystawę „Miejsca Pamięci Narodowej”. Miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne na terenie Żarek uczniowie poznali podczas spotkania z Romanem Hamerlą z Obywatelskiego Komitetu Pamięci Narodowej w Żarkach. Z Magdaleną Brzegowską, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach uczestnicy przeszli Szlakiem Kultury Żydowskiej poznając lokalną historię oraz symbolikę macew na cmentarzu żydowskim. Podczas oprowadzania szlakiem uczniowie skorzystali z wypożyczonych w MGOK audiobooków. Przy okazji powstały zdjęcia prezentowane w postaci fotoreportażu. W porozumieniu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach zorganizowaliśmy porządkowanie mogił na Cmentarzu Parafialnym  w Żarkach, w tym Mogiły Powstańców Styczniowych, którą szkoła kilka lat temu objęła honorowym patronatem. W Sali Pamięci Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach spotkaliśmy się z Karoliną Jakoweńko z Fundacji Brama Cukermana w Będzinie. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat historii narodu żydowskiego, w którym przedstawiona została również historia zaginionych fotografii Józefa Baciora fotografa z Żarek.

Wszyscy uczniowie branżowej szkoły I stopnia wysłuchali wykładów Marii Żarskiej pod tytułem „Mieszkańcy Żarek ofiarami obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau” oraz wspólnie oglądali film „Pianista” reżyserii Romana Polańskiego. Czterdziestu uczniów i pięciu opiekunów wzięło udział w wycieczce do Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Na terenie szkoły powstała gazetka poświęcona Holocaustowi, a na zajęciach języka polskiego z Eweliną Gawędą i historii z Jadwigą Skalec uczniowie prezentowali sylwetki wybitnych Polaków żydowskiego pochodzenia i ich wkład w kulturę Polski. Z budżetu projektu zakupiono nowe książki do biblioteki szkolnej. W sumie biblioteka wzbogaciła się o 74  woluminy w 28 tytułach. Wszystkie te działania, w których realizacji uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, zwiększyły ich wiedzę historyczną na temat holocaustu, historii naszego miasta w okresie wojny, losów wojennych mieszkańców Żarek nie tylko Żydów, ale również Polaków. Poznali podstawy judaizmu, cechy architektury, kultury i religii Żydów. Za organizację działań oraz koordynację projektu odpowiedzialna była Beata Błaszczyk.

W uroczystości zorganizowanej w celu podsumowania projektu i otwarcia wystawy fotograficznej uczestniczyli zaproszeni goście: Halina Kasznia – I Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Maria Żarska, Magdalena Brzegowska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach, Jakub Grabowski – Członek Zarządy Powiatu Myszkowskiego, Marcin Skabek – fotograf oraz nauczyciele Ewelina Gawęda i Beata Błaszczyk. Zgromadzonych gości oraz uczniów powitał  Kazimierz Lamch – Dyrektor ZS w Żarkach.

Uczniowie Paulina Kubańska i Marcin Szecówka przedstawili założenia oraz działania przewidziane w projekcie Bezpieczna+.  Następnie głos zabrali Halina Kasznia i Jakub Grabowski, którzy wyrazili swoje uznanie dla uczniów i grona nauczycielskiego za podejmowanie działań związanych z propagowaniem wiedzy historycznej i kultywowaniem pamięci o ofiarach II wojny światowej, a tym samym przygotowaniem młodego pokolenia do przyjęcia odpowiedzialności za kształtowanie postaw patriotycznych w przyszłości. Nasza szkoła została zaproszona  z wystawą do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

W dniu 12 grudnia 2017r. efekty projektu Bezpieczna+ poznała cała społeczność szkolna. Wystawę „Miejsca Pamięci Narodowej” obejrzeli uczniowie i nauczyciele. Jako pierwsi wystawę oglądali rodzice i opiekunowie prawni naszych uczniów podczas zebrań z rodzicami, które odbyły się 7 grudnia.

W tym momencie projekt Bezpieczna+ jeszcze się nie kończy. W najbliższych miesiącach wystawę „Miejsca Pamięci Narodowej” ZS w Żarkach ZDZ w Katowicach planuje zaprezentować szerszej publiczności w okolicznych instytucjach i szkołach.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Żarkach dziękują:

• Katarzynie Kulińskiej-Pluta z Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, której wskazówki przyczyniły się do powstania tego projektu,

• Marii Żarskiej,

• Magdalenie Brzegowskiej Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Żarkach,

• Karolinie Jakoweńko z Fundacji Brama Cukermana w Będzinie,

• Romanowi Hamerla z Obywatelskiego Komitetu Pamięci Narodowej w Żarkach,

•Marcinowi Skabkowi fotografowi, za owocną współpracę, która przyczyniła się do realizacji projektu Bezpieczna+.

(Materiał i zdjęcia: ZDZ w Żarkach)

12

GRU

2017

1023

razy

czytano