Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Topolowa z dotacją.

Topolowa z dotacją.

W 2018 r. ruszy Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach. Gmina Żarki uzyskała unijne dofinansowanie na ten cel. Wartość zadania ponad 2,5 mln złotych. Dofinansowanie wynosi ponad 1 mln zł.

Przy ul. Topolowej znajdują się komunalne i socjalne budynki mieszkalne. - Projekt zakłada modernizację tych budynków: wymieniony zostanie dach, ocieplone ściany,wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, instalacje zewnętrzne. Teren wokół zostanie zagospodarowany poprzez: zieleń,  zabaw, boisko, miejsca spotkań i rekreacji. Mieszkańcy zyskają nowe, estetyczne strefy wejściowe do swoich domów, oświetlenie, monitoring – wyjaśnia burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski,

W kwietniu 2017 r.  został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet: 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych W grudniu 2017r. ukazała się lista rankingowa projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Gmina Żarki znalazła się na pierwszym miejscu. Wydatki kwalifikowane wynoszą: 1 809 494,52, dofinansowania: 1 010 783,64 zł.

 

27

GRU

2017

958

razy

czytano