Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ruszają prace społecznie-użyteczne w gminie Żarki.

Ruszają prace społecznie-użyteczne w gminie Żarki.

Po raz drugi w gminie Żarki zostaną uruchomione prace społecznie-użyteczne. Bezrobotni będą mieli zajęcie, a miasto skorzysta na tym, ponieważ zostaną wykonane prace remontowe i porządkowe.

W dniu 16 kwietnia 2007 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Żarki a Powiatowym Urzędem Pracy w Myszkowie w sprawie zorganizowania na terenie Gminy Żarki, już po raz drugi, prac społecznie – użytecznych. W programie wezmą udział 24 osoby długotrwale bezrobotne korzystające z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

-    Osoba wykonująca tę prace zachowuje status bezrobotnego, jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Za wykonaną pracę otrzyma 6,20 zł za godzinę. Prace społeczno – użyteczne odbywają się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo – informuje Teresa Kowacka, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

W sytuacji, gdy osoba bezrobotna nie zgłosi się do wykonywania pracy, nie podejmuje pracy, lub opuści miejsce jej wykonania zostanie skreślona z listy osób bezrobotnych, tracąc statut osoby bezrobotnej i możność skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej, czyli zasiłku. Łącznie na realizację projektu w Żarkach zostanie wydanych 24 800 zł, z tego UMiG Żarki - 9 920 zł, PUP Myszków – 14 800zł. W ramach tych środków zostanie przepracowanych przez bezrobotnych 4 000 godzin na rzecz gminy i jednostek jej podległych. W ramach prac społecznie – użytecznych w 2007 roku będą wykonywane następujące prace: oczyszczanie miasta, drobne prace remontowe, plantowanie
i porządkowanie terenów wokół szkół w Żarkach, Zawadzie, Jaworzniku a także przy żareckim gimnazjum i Zespole Szkół. Prace wykonane przez bezrobotnych w ramach prac społecznie – użytecznych przyczynią się do poprawy wizerunku gminy i zwiększą jej atrakcyjność turystyczną.


(przygotowała: Anna Mazij)

16

KWI

2007

1647

razy

czytano