Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Przetargi na inwestycje

Przetargi na inwestycje

Dzisiaj (24.01.) został ogłoszony przetarg na przebudowę  wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po dawnej szkole podstawowej na socjalne lokale mieszkalne w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki wraz z zagospodarowaniem terenu. Oferty będą spływać do 8 lutego.

W dniu 23 stycznia został unieważniony przetarg nieograniczony pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Czarka w Żarkach oraz Wysokiej Lelowskiej - Gmina Żarki. Unieważniony, gdyż w prowadzonym postępowaniu cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką gmina może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Gmina zaplanowała kwotę 3 882 200,00 zł, najniższa oferta wynosiła 5 281 999,22 zł. Do przetargu zgłosiło się 6 oferentów. Postępowanie przetargowe będzie powtórzone.

Pomyślnie  w dniu 22 stycznia został zakończony przetarg dla innego zadania z zakresu ochrony środowiska „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki oraz modernizacja przepompowni ścieków w Żarkach”. Wpłynęło sześć ofert. Została wybrana oferta ZUB "BUD-REM" Tomasz Skipirzepa, 42-400 Zawiercie, ul. Pomorska39/56, z ceną brutto: 589 577,63 zł.  

 

24

STY

2018

1319

razy

czytano