Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Odnawiane źródła energii.

Odnawiane źródła energii.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie grantowym, który pozwoli sfinansować w 95 proc. założenie solarów, instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła ora kotła na biomasę są zapraszane do składania wniosków. Poniżej publikujmy dokumenty związane z udziałem w projekcie. Prosimy o zapoznanie się.

Projekt grantowy jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii- konkurs,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje: UMIG Żarki, pokój nr 21, te. 3148036 w. 29. Zapraszamy do kontaktu.

29

STY

2018

4520

razy

czytano