Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Rozlicz się przez Internet

Rozlicz się przez Internet

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie gorąco zachęca do wsparcia kampanii "Rozlicz się
przez internet, to proste, szybkie i bezpieczne"
.
      e-deklaracje   =   szybszy zwrot nadpłaconego podatku   !
      e-deklaracje   =   oszczędność czasu  !
      e-deklaracje   =   bezpieczeństwo przesyłanych danych  !
      e-deklaracje   =   otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu  !
Bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu podatnik może złożyć m.in. następujące e-deklaracje:  PIT-36, PIT-36L, PIT-37,PIT-38, PIT-39.
Wymogi do spełnienia:

– podatnik musi zaktualizować (lub pobrać) oprogramowanie zainstalowane na komputerze oraz
pobrać wtyczkę plug-in, którą Ministerstwo Finansów udostępnia za darmo na stronie internetowej
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
– podatnik składający e-PIT musi podać (zamiast e-podpisu) pięć cech osobowych: imię, nazwisko,
identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), datę urodzenia oraz kwotę przychodu z zeznania lub
rocznego obliczenia za rok 2016.
Podatnicy mają następujące możliwości przesyłania e-PIT:
1. pobrać ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl formularz interaktywny, a następnie go
wypełnić i wysłać do właściwego urzędu skarbowego;
2. pobrać aplikację desktopową, którą udostępnia Ministerstwo Finansów. Wystarczy ją pobrać ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Aplikacja jest łatwa w obsłudze, nawet dla osób wypełniających elektroniczny dokument po raz pierwszy.
3. skorzystać z usługi PFR. Na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl zostanie udostępniona usługa wstępnie wypełnionego zeznania rocznego za 2017r. dla formularzy:
• PIT-37, które sporządzane będzie na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C,
PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A;
• PIT-38 dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych.
Usługa   polega   na   przedstawieniu   podatnikowi   wstępnego   rozliczenia   rocznego wygenerowanego   przez   system   informatyczny   organów   skarbowych.   Podatnik   po zalogowaniu   akceptuje   przedstawione   rozliczenie   lub   dokonuje   zamiany   w   zakresie zastosowanych ulg, a następnie akceptuje rozliczenie.    Jeżeli   system   przyjął   zeznanie   roczne   lub   deklarację   to   wówczas   podatnik   otrzyma   numer referencyjny. Jest on niezbędny do pobrania urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), czyli dokumentu poświadczającego złożenie zeznania lub deklaracji. Ponadto   podatnik   może   skorzystać   z   poniższych   usług   przygotowanych   przez   administrację skarbową:
• PIT-WZ   -   wniosek   o   sporządzenie   zeznania   podatkowego   przez   urząd   skarbowy. Za jego pomocą prześlesz do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ci ulgi na dzieci, wydatków, które poniosłeś na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania   1%   podatku   na   rzecz   wybranej   organizacji   pożytku   publicznego. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ przygotuje zeznanie podatkowe.
• PIT-OP - oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP). Oświadczenie może złożyć emeryt lub rencista, jeśli chce przekazać 1% swojego podatku dla wybranej OPP. Na podstawie tego oświadczenia urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji kwotę 1% podatku.
UWAGA!
W przypadku wspólnego zeznania małżonków na formularzu PIT-36 i PIT-37 nie jest wymagane przesłanie pełnomocnictwa UPL-1.

Szczegółowe informacje dotyczące e-deklaracji oraz wniosku PIT-WZ i oświadczenia PIT-OP znajdą Państwo na stronie internetowej www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie

 

07

LUT

2018

833

razy

czytano