Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Powstaną chodniki przy ul. Koziegłowskiej w Żarkach.

Powstaną chodniki przy ul. Koziegłowskiej w Żarkach.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski podpisał w dniu 18 sierpnia porozumienie, w wyniku którego zostanie opracowany projekt i remont chodników przy ul. Koziegłowskiej w Żarkach. Inwestycję planuje się jeszcze na ten rok.

W porozumieniu, który zostało zawarte między Województwem Śląskim, a Gminą Żarki znalazły się zapisy o powierzeniu Miastu Żarki zadania pod nazwą „Opracowanie projektu i remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 (ul. Koziegłowska) w Żarkach”.

- W tym roku w wyniku bardzo dobrej współpracy z województwem śląskim wymienione chodniki przy ul. Myszkowskiej i Moniuszki. Cieszę się, że jeszcze uda się wybudować trakt dla pieszych przy ul. Koziegłowskiej. Obecnie piesi mają maja tam do dyspozycji tylko na niewielkim odcinku utwardzone pobocze – informuje burmistrz Klemens Podlejski.


(przygotowała: Katarzyna Kulinska-Pluta)

18

SIE

2008

1136

razy

czytano