Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Siła 100-letniej orkiestry dętej w Żarkach.

Siła 100-letniej orkiestry dętej w Żarkach.

Henryk Rakowski, kapelmistrz orkiestry dętej poświęcił 33 lata swojego życia na rzecz rozwoju orkiestry dętej w Żarkach. Był jednym z najważniejszych bohaterów jubileuszu 100-lecia istnienia tego zespołu.

Członkowie orkiestry świętowali w sobotę 16 sierpnia. Jubileusz zapoczątkował koncert orkiestry na targowisku miejskim. Przy deszczowej pogodzie widzowie usłyszeli utwory poważne i rozrywkowe. Druga część jubileuszu odbyła się w sobotnie popołudnie, rozpoczęła ją część oficjalna. Historię orkiestry przybliżył prezes OSP Żarki Grzegorz Mizerski. W trakcie uroczystości Bogusław Kowacki otrzymał Złoty Znak Związku z rąk druha Mariana Indeki, dyrektora Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Mariana Wróbla, starosty powiatu myszkowskiego oraz Zdzisława Ucieklaka, prezesa zarządu powiatowego i członka Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP. Natomiast Henryk Rakowski, Stanisław Placek, Bogusław Radosz, Klemens Podlejski otrzymali złote odznaki za zasługi dla województwa śląskiego. Wręczył je Mariusz Kleszczewski, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Przypomnijmy, iż w1908 roku w Żarkach Zarząd OSP kierowany przez księdza proboszcza Wincentego Bogackiego, zdecydował się na założenie orkiestry. W tamtym czasie żareckie ziemie były pod zaborem rosyjskim. Rodziły się dążenia patriotyczne. Nowo powstała orkiestra pomagała i to znacznie w pielęgnowaniu polskości: wykonywała przecież polską muzykę, pieśni nabożne, były wspólne spotkania, rozmowy i działania.

Bywało, że orkiestra nie grała z potrzeby serca, ale pod przymusem. Tak było w czasach II wojny światowej. Miejscowy żandarm zmusił bowiem członków orkiestry do grania, a nie posłuchanie tego nakazu wiązało się z wyjazdem na roboty do Niemiec. Zaraz po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku orkiestra wznawia działalność. Najtrudniejszy moment to koniec lat 60-tych, kiedy to w zespole pozostaje tylko 7 osób, a pozostali odchodzą do zawodowych orkiestr działających przy dużych zakładach pracy.

Sytuacja orkiestry zmienia się radykalnie w 1975 roku z chwilą objęcia orkiestry przez kapelmistrza Henryka Rakowskiego. Rozpoczęto nabór młodzieży, po półrocznym szkoleniu orkiestra zaczęła uczestniczyć w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych i tak jest do dziś. Orkiestra prowadzi systematyczne szkolenie w remizie OSP w wyremontowanych pomieszczeniach. W ub. roku gmina uzyskała dofinansowanie na zakup instrumentów ze środków Ministerstwa Kultury. W tym roku zakupiono mundury. Orkiestrę wspierają sponsorzy, w tym m.in. Międzypowiatowy Banku Spółdzielczy w Myszkowie.

W trakcie spotkania gorące podziękowania kapelmistrzowi Henrykowi Rakowskiem składali przedstawiciele władz samorządowych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich, przedstawiciele biznesu oraz druhowie i druhny strażacy.

- Chylę czoło przed Panem Henrykiem Rakowskim, którego znam od lat i wysoko cenię jego pracę – powiedziała Leokadia Mizerska, prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie.

- Orkiestra w Żarkach jest najdłużej funkcjonującą na terenie powiatu myszkowskiego i jest dobrym przykładem dla innych tego typu grup – powiedział starosta powiatu myszkowskiego Marian Wróbel.

- Przypominam sobie, że wielu moich kolegów chodziło na zajęcia do pana Henryka Rakowskiego w latach 70. i 80. Dzięki tej pracy orkiestra istnieje do dzisiaj – powiedział Mariusz Kleszczewski, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

- Mnie niezmiernie cieszy fakt, iż orkiestra ogromną uwagę przywiązuje do szkolenia młodych adeptów muzyki. Wspaniałą rzeczą jest ciągłość tradycji, wychowanie kolejnych pokoleń w poszanowaniu muzyki, nauka harmonii, współpracy w grupy. Pamiętajmy, iż bogaty i zróżnicowany repertuar jest wynikiem systematycznej i żmudnej pracy całego zespołu. Orkiestra dęta w Żarkach to fenomen,  gra 100 lat, a nadal zachowuje świeżość i pasję twórczą. Serdecznie podziękowania składam na ręce kapelmistrza Henryka Rakowskiego, który już 33 lata prowadzi orkiestrę i kształci swoich następców, którzy będą decydować o dalszych losach zespołu. Dziękuję bardzo druhnom i druhom, którzy poświęcają swój czas i angażują swoje siły i umiejętności na rzecz promocji Miasta i Gminy Żarki –mówił w okolicznościowym przemówieniu burmistrz Żarek Klemens Podlejski.

Po części oficjalnej orkiestra wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście przemaszerowała ulicami Żarek na mszę świętą, a po nabożeństwie pod pomnik św. Floriana, gdzie złożono kwiaty.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Magdalena Brzegowiska i Katarzyna Kulińska-Pluta)

18

SIE

2008

1295

razy

czytano