Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Informacja Dotycząca ochrony Danych Osobowych

Informacja Dotycząca ochrony Danych Osobowych

Czym jest RODO?
RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)

Jakie dane są przetwarzane?
Dane niezbędne do realizacji ustawowych zadań Miasta i Gminy Żarki wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie art.6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), art. 6 ust. 1 lit. e i art.9 ust.2 lit.g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) - RODO;
 

Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych jest  Urząd Miasta i Gminy Żarki, z siedzibą : ul. Kościuszki 15/17; 42-310 Żarki

Gdzie dostępne są informacje o twoich danych osobowych?
W sprawach związanych z twoimi danymi osobowymi prosimy o kontakt mailowy do sekretariatu Urzędu: sekretariat@umigzarki.pl , do inspektora ODO: iodo-zarki@gimpmyszkow.pl lub pisemnie pod adres Urzędu: ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.

Czy dane są przetwarzane w sposób automatyczny w tym m.in. poprzez profilowanie?
Nie,  nie prowadzimy profilowania i dane nie są wykorzystywane do automatycznego przetwarzania.

Jakie czynności może Pan/Pani podjąć w sprawie swoich danych?
•    Uzyskać informację o przetwarzanych przez nas danych
•    Uzyskać kopię swoich danych
•    Wprowadzić zmiany do obecnie przetwarzanych danych
•    Zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania swoich danych
•    Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (jednak tylko w przypadku, gdy ustaną wszelkie ustawowe powody, dla których przetwarzanie jest prowadzone)
•    Wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

25

MAJ

2018

836

razy

czytano