Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Wybrany wykonawca. Topolowa.

Wybrany wykonawca. Topolowa.

Dzisiaj (1.06.2018) został wybrany wykonawca gruntownego remontu budynków przy ul. Topolowej oraz zmiany przestrzeni wokół. Zadanie wykona RAK INVEST Marta Rak z Myszkowa za kwotę  2 771 156,58 zł, do końca listopada 2018 r.

- Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach to zadanie konieczne do wykonania i właśnie jesteśmy na ostatniej prostej, aby go rozpocząć – informuje burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach Klemens Podlejski. – Mamy unijne dofinansowanie, mamy wyłonionego wykonawcę, w najbliższych dniach podpiszemy umowę i ruszą prace.

Przy ul. Topolowej znajdują się komunalne i socjalne budynki mieszkalne. Projekt zakłada modernizację tych budynków: wymieniony zostanie dach, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje zewnętrzne, będą ocieplone ściany. Teren wokół zostanie zagospodarowany poprzez: zieleń,  plac zabaw, boisko, powstanie również miejsca spotkań i rekreacji. – Ponadto mieszkańcy zyskają nowe, estetyczne strefy wejściowe do swoich domów, oświetlenie, monitoring – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski,

W 2016 r. został przygotowany program rewitalizacji. W kwietniu 2017 r.  złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet: 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. W grudniu 2017r. ukazała się lista rankingowa projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Gmina Żarki znalazła się na pierwszym miejscu. Wydatki kwalifikowane wynoszą: 1 809 494,52, dofinansowania: 1 010 783,64 zł.

Rewitalizacja miejsca łączy się ściśle z realizowanym przez gminę Żarki projektem aktywizującym społeczność „Nasza szansa! Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki” w całości finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Wynik przetargu: http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/4661

01

CZE

2018

1128

razy

czytano