Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Wybrany wykonawca. Topolowa.

Wybrany wykonawca. Topolowa.

Dzisiaj (1.06.2018) został wybrany wykonawca gruntownego remontu budynków przy ul. Topolowej oraz zmiany przestrzeni wokół. Zadanie wykona RAK INVEST Marta Rak z Myszkowa za kwotę  2 771 156,58 zł, do końca listopada 2018 r.

- Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach to zadanie konieczne do wykonania i właśnie jesteśmy na ostatniej prostej, aby go rozpocząć – informuje burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach Klemens Podlejski. – Mamy unijne dofinansowanie, mamy wyłonionego wykonawcę, w najbliższych dniach podpiszemy umowę i ruszą prace.

Przy ul. Topolowej znajdują się komunalne i socjalne budynki mieszkalne. Projekt zakłada modernizację tych budynków: wymieniony zostanie dach, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje zewnętrzne, będą ocieplone ściany. Teren wokół zostanie zagospodarowany poprzez: zieleń,  plac zabaw, boisko, powstanie również miejsca spotkań i rekreacji. – Ponadto mieszkańcy zyskają nowe, estetyczne strefy wejściowe do swoich domów, oświetlenie, monitoring – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski,

W 2016 r. został przygotowany program rewitalizacji. W kwietniu 2017 r.  złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet: 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. W grudniu 2017r. ukazała się lista rankingowa projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Gmina Żarki znalazła się na pierwszym miejscu. Wydatki kwalifikowane wynoszą: 1 809 494,52, dofinansowania: 1 010 783,64 zł.

Rewitalizacja miejsca łączy się ściśle z realizowanym przez gminę Żarki projektem aktywizującym społeczność „Nasza szansa! Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki” w całości finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Wynik przetargu: http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/4661

01

CZE

2018

1062

razy

czytano