Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Racja po stronie Rady Miejskiej w Żarkach.

Racja po stronie Rady Miejskiej w Żarkach.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok oraz opinię Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2017.  Sąd stanął po stronie Rady Miejskiej w Żarkach, która zaskarżyła wyrok i nie zgodziła się z faktem, iż kurator wskazywał na tworzenie dwóch szkół podstawowych na terenie miasta Żarki.

Przypomnijmy, iż w lutym ub. roku do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach dotarła opinia Śląskiego Kuratorium Oświaty w sprawie sieci szkół w Gminie Żarki. Kurator wskazał na zmianę polegającą na zwiększeniu liczbę szkół podstawowych w mieście Żarki, przekształcając Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach w ośmioletnią szkołę podstawową. Zmianę należało uwzględnić w uchwale Rady Miejskiej w  Żarkach w terminie do 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Rada Miejska nie wprowadziła takiej zmiany.

W dniu 6 marca 2017 została przesłana do Śląskiego Kuratora Oświaty skarga w tej sprawie, a ta trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.  W dniu 29 sierpnia 2017 r. WSA oddalił skargę Żarek w sprawie sieci szkół. W związku z tym w ub. roku Rada Miejska skierowała skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu 25 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego została rozpoznana skarga kasacyjna Rady Miejskiej w Żarkach od wyroku WSA z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie skargi Rady Miejskiej w Żarkach na opinię Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w przedmiocie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok oraz opinię Śląskiego Kuratora Oświaty

 

28

CZE

2018

975

razy

czytano