Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach realizuje bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Kobiety z pasją"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach realizuje bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Kobiety z pasją"

Projekt "Kobiety z pasją"

clip_image002.jpg                        


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

realizuje bezpłatne szkolenia w ramach projektu
 

"Kobiety z pasją"

dla Kobiet bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest: udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Projekt obejmuje
- Indywidualne poradnictwo zawodowe i biznesowe
- Warsztaty "Autokreacja"
- Kurs "Animator usług regionalnych"
- Kurs "Prawo jazdy kat. B"
- Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla części beneficjentów

Czas realizacji projektu
1 marca 2007 - 31 lipca 2007

Miejsce udzielania informacji o projekcie
Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Myszkowie
42-300 Myszków, ul. Kościuszki 97
tel. 34/313-16-40
e-mail: myszkow@zdz.katowice.pl

Dodatkowo informacji o projekcie udziela
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
43-310 Żarki, ul.
Sosnowa 2
tel. 34/314-82-25
e-mail:
zarki@zdz.katowice.pl


Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego: www.efs.gov.pl
Więcej informacji na temat UE oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych: www.europa.eu.pl


 


17

KWI

2007

1678

razy

czytano