Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Pieniądze na wzmocnienie istniejących świetlic i tworzenie nowych.

Pieniądze na wzmocnienie istniejących świetlic i tworzenie nowych.

W Przybynowie powstanie nowa świetlica dla dzieci i młodzieży, a placówki z Zawady i Wysokiej Lelowskiej dostaną dodatkowe środki na wzmocnienie swojej działalności. Gmina Żarki uzyskała kolejne dofinansowania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

W trakcie obrad XXVII Sejmiku Województwa Śląskiego radni podjęli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej gminom z przeznaczeniem na zadania: „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży” (120 tys. zł) oraz „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży” (373 tys. zł). Jest to wkład Samorządu Województwa w realizację rządowego programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”. Umożliwi on uruchomienie w regionie 26 nowych placówek w gminach. Na liście gmin, którym przyznano pomoc znalazły się również Żarki.

Gmina Żarki złożyła wiosną trzy wnioski: dwa do działania mówiącego o wzmocnieniu, jeden wniosek do działania polegającego na tworzeniu świetlic. Projekt pt. „Przystań na Wysokiej – wzmocnienie świetlicy środowiskowej w Wysokiej Lelowskiej” otrzymał 25 tys. zł, projekt „Nasza świetlica w Zawadzie uczy i bawi” zyskał 20 tys. zł, a projekt pt. „Nasza świetlica – Akademia Nauki i Przygody” w Przybynowie – 30 tys. zł .

W wyniku realizacji tych dwóch pierwszych zadań skorzystają świetlice już działające. Zyskały bowiem dodatkowe pieniądze na wycieczki i zakupy, zajęcia dodatkowe, spotkania z psychologiem. Natomiast trzeci projekt zakłada remont pomieszczeń pod potrzeby świetlicy w Szkole Podstawowej w Przybynowie. Wymienione będą okna, drzwi, podłogi, instalacje wewnętrzne. Zakupione zostaną komputery, gry edukacyjne i inne niezbędne wyposażenie. Całość zadania 50 tys. zł, z czego 30 tys. z dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

- Gmina Żarki w konkursie startowała po raz trzeci i to z powadzeniem – informuje burmistrz Żarek Klemens Podlejski. – Widać, że tylko dobrze wyposażone świetlicy w wyremontowanych pomieszczeniach przyciągają dzieci. Sprawdziliśmy to już w przypadku Zawady, Wysokiej Lelowskiej. Teraz kolej na Przybynów.

Realizacja wszystkich trzech zadań będzie wykonana do końca tego roku.


(przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

02

WRZ

2008

1503

razy

czytano