Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Stypendia dla zdolnych uczniów.

Stypendia dla zdolnych uczniów.

Jeszcze tylko do 19 września 2008 Fundacja Edukacji Międzynarodowej czeka na wnioski uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Konkursie Stypendialnym „zDolny Śląsk”. Szansę na pieniądze mają te osoby, które w przekonywujący sposób pochwalą się swoimi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Niezależnie od wybranej kategorii wszystkich kandydatów obowiązują ogólne dobre wyniki w nauce. Mile widziane będzie wykazanie, że jest się również aktywnym społecznikiem w swoim środowisku. Szczegółowe warunki oraz wnioski konkursowe dostępne są na stronie www.fem.org.pl w dziale aktualności.

Konkurs organizowany jest po raz ósmy przez Fundację Edukacji Międzynarodowej dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Budżet stypendialny zasiliły również wpłaty od osób fizycznych w ramach odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tegoroczną edycję konkursu wspierają organizacje pozarządowe z ośmiu powiatów województwa dolnośląskiego. Do nich mogą się zgłaszać kandydaci o pomoc w wypełnieniu wniosków stypendialnych. Lista tych organizacji opublikowana jest również w ogłoszeniu o konkursie na stronie www.fem.org.pl.

Zapraszamy wszystkich chętnych i prosimy o rzetelne udokumentowanie opisanych we wniosku sukcesów!

Informacja ze strony www.ngo.pl

04

WRZ

2008

1084

razy

czytano