Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Dobra współpraca.

Dobra współpraca.

Dzisiaj (26.07.) na ręce burmistrza Żarek Klemnsa Podlejskiego zostało złożone podziękowanie za współpracę i wspieranie inicjatyw społecznych.  Podziękowanie zostało wręczone na sesji Rady Miejskiej w Żarkach przez Artura Szmaciarskiego, kierownika Ośrodka Wsparcie Ekonomii Społecznej w Częstochowie.

– Dziękuję za budowanie dobrego klimatu dla ekonomii społecznej. Z Gminą Żarki i jej pracownikami współpraca układa się bardzo dobrze i dlatego tu jesteśmy – powiedział A. Szmaciarski. – Zachęcam do korzystania z naszych dotacji. Wkrótce rozpoczynamy kolejny nabór.

Ośrodek jest prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Celem działania JOWES jest  zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie stabilnych miejsc pracy, rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej oraz stworzenie przyjaznego klimatu dla funkcjonowania ekonomii społecznej wśród jednostek samorządu terytorialnego. Więcej: http://jowes.pl/

 

26

LIP

2018

819

razy

czytano