Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nabór komisja.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2018r., poz. 450 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopad 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych w roku 2018 do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:  http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/4734

Żarki  26 lipca 2018  roku

 

30

LIP

2018

7841

razy

czytano