Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Klub Dziecięcy. Rekrutacja.

Klub Dziecięcy. Rekrutacja.

W terminie od 1do 14 sierpnia trwa rekrutacja do nowo tworzonego Klubu Dziecięcego w Żarkach. Projekt skierowany jest do rodziców i prawnych opiekunów opiekujących się dziećmi w wieku od 1 do 3 lat. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest  wypełnienie i złożenie w biurze projektu  dokumentów wstępnych, czyli  karty zapisu dziecka do klubu oraz ankiety zgłoszeniowej  do projektu.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 22.08.2018r.

           
Wzory dokumentów są dostępne poniżej w załączeniu. Można je również otrzymać w biurze projektu: Przedszkole Publiczne w Żarkach z Oddziałem w Kotowicach Żarki ul. Wierzbowa 8 w Żarkach w godz. 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku.  Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze projektu adres jak wyżej.

Poniżej do pobrania:
Karta zapisu
Ankieta
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki”

                         

Projekt pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

30

LIP

2018

1255

razy

czytano