Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nowe chodniki w gminie Żarki.

Nowe chodniki w gminie Żarki.

Odbiorem zakończyła się budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w ciągu ul. Myszkowskiej w Żarkach. W trakcie jest budowa ciągu pieszo-rowerowego z Żarek do Wysokiej Lelowskiej.

W dniu 11 września dokonano odbioru technicznego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej przy ul. Myszkowskiej w Żarkach. Koszt zadania 400.000 zł, w tym 40.000 z budżetu gminy, reszta z dotacji Marszałka Województwa Śląskiego. Przypomnijmy, iż wiosną wybudowano chodnik również w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 przy ul. Moniuszki. Remont był podzielony na dwa etapy. W tym roku wydatkowano 375.000 z dotacji, w 2007 r. wydatkowano  358.000 - 60.000 ze środków własnych, reszta z dotacji Marszałka Województwa Śląskiego. W przypadku jednego i drugiego zadania położono nowe chodniki z kostki brukowej, wykonano wjazdy na posesję, dano nowe krawężniki.

W trakcie realizacji jest zadanie polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego z Żarek do Wysokiej Lelowskiej na długości 2 km. Firma Urbit z Lgoty Murowanej wygrała przetarg, inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Wartość zadania: 612 tys. zł, z tego sumę 260 tys. zł PZD pozyskał w ramach programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzonego przez Ministra Infrastruktury z Wojewodą Śląskim. Pod koniec sierpnia podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym-Handlowo-Drogowym Urbit z Lgoty Murowanej, które złożyło najbardziej korzystną ofertę w przetargu. Termin zakończenia budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową ustalono na 15 października tego roku.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

08

WRZ

2008

1503

razy

czytano