Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Czyste powietrze

Jeśli masz zamiar termomodernizować dom? Może warto skorzystać z rządowego programu Czyste Powietrze. W tym tygodniu  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął cykl spotkań informacyjnych. Istnieje możliwość skorzystania z Infolinia programu „Czyste powietrze” - 32 60 32 252


Celem głównym nowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej domów jednorodzinnych poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę pieców w latach 2018 -2029. Spotkania informacyjne rozpoczęły się 4 września br. i  będą trwały do 15 października br. Mają być organizowane we wszystkich gminach w Polsce. W trakcie spotkania będzie przedstawiany sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Harmonogramy spotkań są aktualizowane co tydzień. Zachęcamy do śledzenia strony https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2258-spotkania-informacyjne-w-ramach-krajowego-programu-czyste-powietrze.html

Program  „Czyste Powietrze” zakłada termomodernizację domów jednorodzinnych.  Podstawowe założenia programu:
•    Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów)
•    Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
•    Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.
•    Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej.
•    Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 4 mln domów.
•    Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu.
•    Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Minimalny  koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
•    Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

•    Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

Źródło: https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2258-spotkania-informacyjne-w-ramach-krajowego-programu-czyste-powietrze.html

 

06

WRZ

2018

8786

razy

czytano