Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

VII kadencja na finiszu

VII kadencja na finiszu

Dzisiaj (5.11.) wręczono podziękowania radnym wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Stanisławą Nowak, sołtysom, przewodniczącym osiedli oraz pracownikom urzędu na czele z burmistrzem Klemensem Podlejskim.

- Kadencja 2014 – 2018 była dobrym czasem mimo tego, iż różniliśmy się w pewnych poglądach to przy podejmowaniu uchwał w większości wykazywaliśmy się rozsądkiem, a nie emocjami – powiedziała przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Nowak. – Dzięki temu pozyskano środki unijne i krajowe, które pozwoliły nam na wykonanie wielu istotnych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji. Myślę, że należy się cieszyć, że nasza Mała Ojczyzna rozwija się. Mieszkańcy docenili to dając burmistrzowi i większości radnych kredyt zaufania na kolejną kadencję.

Rada Miejska działa w oparciu o trzy komisje stałe, w tej kadencji funkcjonowała również jedna komisja doraźna. Komisje pracowały zgodnie z zatwierdzonym ramowym planem pracy, a sesje odbywały się zgodnie z porządkiem. Komisje odbyły łącznie 103 posiedzenia. W mijającej kadencji odbyło się 48 sesji, podjęto 362 uchwały.

- Mam nadzieję, że wszystkie nasze decyzje wpłynęły na poprawę warunków życia w mieście i sołectwach – powiedziała Stanisława Nowak. – W działalności społecznej trudno nie popełnić błędu. Jeśli były jakieś potknięcia, to przepraszam.

Podziękowania trafiły do: Przewodniczącej Rady Miejskiej w Żarkach Stanisławy Nowak oraz radnych: Lidii Kowackiej, Wioletty Król, Anety Bernackiej, Barbary Pietruszewskiej, Moniki Radosz, Włodzimierza Skrzypiciela, Henryka  Świerdzy, Mirosława Jaskólskiego, Alojzego Zielińskiego, Mariusza Pompy, Romana Hamerli, Pawła Labochy, Andrzeja Jakóbczaka, Adama Zamory.

Podziękowano: sekretarz Gminy Żarki Barbarze Major wraz z kierownikami i pracownikami,  skarbnik Dorocie Mucha, pracownikowi obsługi Biura Rady Miejskiej Barbarze Ochockiej-Chajduk.

Podziękowaniami wyróżniono również sołtysów: Zenobię Cembrzynę, Zofię Zamorę, Joannę Pilis, Jolantę Cichoń, Elżbietę Nowak, Lesława Stępnia, Romana Wartę, Wojciecha Sołtysa, Łukasza Kota, Piotra Warzechę, a także przewodniczących osiedli: Katarzynę Dryjską, Agnieszkę Morawiec, Leszka Kluszczyńskiego, Alfreda Sojkę, Tomasza Rosikonia.

 

 

 

05

LIS

2018

1531

razy

czytano