Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Gmina Żarki przyjęta do Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.

Gmina Żarki przyjęta do Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.

Zarząd Częstochowskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 19 września 2008 roku gminę Żarki w poczet członków tego stowarzyszenia.

- Jestem przekonana, że wspólnie będzie najłatwiej przygotowywać nowe produkty turystyczne, ofertę turystyki przyjazdowej oraz rozwijać krajoznawstwo i promować nasz piękny region – przekonuje Elżbieta Trzeciak, dyrektor biura Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.

Rada Miejska Żarkach zdecydowała jeszcze przed wakacjami o przystąpieniu do tej organizacji. Przyjęcie nastąpiło jednak dopiero we wrześniu, kiedy zebrał się zarząd pierwszy raz po przerwie wakacyjnej. Częstochowska Organizacja Turystyczna liczy obecnie: 30 członków, w tym gminy Częstochowa, Olsztyn, Janów, Lelów, Gidle, Miedźno, Mykanów. Gmina Żarki będzie 31członkiem. Składka na rok dla gminy takiej, jak Żarki wynosi 1500 zł, środki są zapewnione  w budżecie.
Przystąpienie do Częstochowskiej Organizacji Turystycznej może przyczynić się do lepszej promocji gminy Żarki. CzOT zajmuje się promocją regionu poprzez wydawanie katalogów, folderów, udział w targach, organizację imprez w alejach. Częstochowska Organizacja Turystyczna została powołana w celu kreowania atrakcyjnego wizerunku miasta Częstochowy i regionu w kraju i za granicą , który sprzyjałby zwiększaniu  liczby turystów i pielgrzymów odwiedzających ten region i zwiększaniu dochodów z działalności turystyczno-pielgrzymkowej, w szczególności poprzez realizację następujących zadań:
  1. rozwój funkcji pielgrzymkowo-turystycznej Częstochowy i regionu,
  2. inicjowanie i wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju wizerunku Częstochowy jako miasta kultury i religii, a także na rzecz rozwoju turystyki,
  3. integracja społeczności lokalnej głównie jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych branży turystycznej, pielgrzymkowej oraz organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki,
  4. wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego, jakim jest Klasztor Jasnogórski,
  5. inicjowanie powstawania i rozwoju produktu turystycznego w oparciu o posiadane atrakcje turystyczne,
  6. promocja turystyczna obszarów działania poszczególnych członków stowarzyszenia (tereny samorządów lokalnych i obiekty kultury narodowej oraz atrakcje turystyczne),
  7. inicjowanie działań propagujących turystykę kulturową, w tym wspieranie rewitalizacji obiektów zabytkowych będących atrakcjami turystycznymi, 
  8. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
  9. inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury turystycznej i pielgrzymkowej.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

24

WRZ

2008

1027

razy

czytano