Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Rocznica Niepodległej w Przybynowie.

Rocznica Niepodległej w Przybynowie.

Sprawozdanie  z realizacji projektu edukacyjnego na temat: „Niepodległa” realizowanego w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 z okazji 100 Rocznicy Niepodległości Polski

W tym roku szkolnym w Szkole POdstawowej był realizowany projekt edukacyjny na temat: ”Niepodległa”. Autorami projektu byli: dyrektor Edyta Brodzik, Dorota Psonka – nauczyciel historii, Zdzisława Kapuściak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i Marcin Todynek – nauczyciel muzyki. Głównymi celami projektu było: uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę festiwalem pieśni i poezji patriotycznej, przypomnienie historii narodu polskiego,  wzmacnianie patriotyzmu wśród młodzieży naszej szkoły, integracja zespołów klasowych, wdrażanie do zdrowej rywalizacji. Projekt   został przygotowany w czerwcu, a realizowano go  przez trzy miesiące tj. we wrześniu, październiku i listopadzie i   uczestniczyły w nim wszystkie klasy razem z dwoma grupami przedszkolnymi oraz nauczyciele poloniści, nauczyciel historii, nauczyciel plastyki, muzyki, informatyki oraz wszyscy wychowawcy klas.

Cele projektu realizowane były przez takie działania, jak:
- przygotowanie przez koordynatorów projektu pieśni o tematyce patriotycznej
i przeprowadzenie losowania tytułów tych pieśni przez przewodniczących klas,
- wyszukiwanie przez klasy tekstów wylosowanych  pieśni patriotycznych, przygotowywanie     się zespołów klasowych do zaśpiewania pieśni z własną interpretacją  i choreografią pod kierunkiem wychowawców,  
- wyszukiwanie na lekcjach języka polskiego wiersza ukazującego miłość do ojczyzny
i nauczenie się wierszy patriotycznych na pamięć,
- przeprowadzenie konkursu klasowego na piękną recytację wierszy patriotycznych przygotowanych przez uczniów przeprowadzonego przez nauczycieli polonistów,
- przeprowadzenie lekcji  historii w klasach VII i VIII na temat odzyskania przez Polskę niepodległości,
-przygotowanie plakatów przez uczniów klasy VII na w/w temat                                                        i zorganizowanie wystawy historycznej,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej przez uczniów klasy VIII  pt. „Droga Polski
do niepodległości 1795-1918”,
- zorganizowanie przez nauczyciela historii wyjazdu klasy VII i VIII na wystawę historyczną na temat: ”Wielka wojna na Jurze” do Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach,
 - przygotowywanie na lekcjach plastyki prac plastycznych o tematyce niepodległościowej oraz emblematów patriotycznych na obchody rocznicy niepodległości,
- zorganizowanie wystawy plastyczno- historycznej na temat Niepodległości Polski,
- zorganizowanie przez polonistów międzyszkolnego konkursu plastyczno- literackiego: ”Bliżej Jury – Bliżej Natury”.
Szkoła zorganizowała w dniu 09.11.2018r. obchody przez zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Pieśni Poezji Patriotycznej.  Odbył się on na zasadzie międzyklasowego konkursu ocenianego przez Jury, w skład którego wchodzili: dyrektor Edyta Brodzik, nauczyciel muzyki i dwóch przedstawicieli Rady Rodziców. W czasie festiwalu młodzież zaprezentowała bardzo wysoki poziom przygotowania pieśni i  wierszy patriotycznych oraz wykonania pozostałych zadań. Uczniowie  śpiewali  i recytowali poezję często przy akompaniamencie różnych instrumentów na których sami grali, włączając w występ ciekawe choreografie. Najlepiej wykonana prezentacja multimedialna została zaprezentowana przez jej autorów t.j. grupę uczniów klasy VIII,  która wprowadziła  wszystkich  w nastrój tamtych dni, kiedy   Polacy musieli  walczyć o niepodległość i przypomniała wszystkim historię państwa. Pokaz prezentacji uświetniła muzyka skrzypcowa zaproszonej młodej artystki – Julii Lorenckiej.  Zagrała ona także krótki koncert na zakończenie spotkania.

Wyniki konkursu przedstawiły się następująco: w kategorii klas młodszych – I miejsce  zajęła klasa II, a drugie miejsce klasa I, w kategorii klas starszych – I miejsce zajęła klasa VIII, II miejsce – klasa VII, a III miejsce egzekwo – klasa IV i klasa V. Nagrody finansowe w postaci dofinansowania do wycieczek dla klas przekazano dla grup przedszkolnych po 50zł., za I miejsce – 200 zł., za II miejsce – 100zł, za III miejsce – 50 zł a dla kl. IV, która także zajęła III miejsce -100zł z powodu większej liczby uczniów w klasie. Zakupiono  także  nagrody    rzeczowe  w  postaci   czekolad  dla   wszystkich uczniów   oraz   książeczek dla przedszkolaków. Nagrody   zostały    ufundowane przez Radę   Rodziców i sponsorów t.j. przez  radnych  Rady Miejskiej w Żarkach  – Henryka Świerdzę i Romana Wartę.
    W dniu 11.11.2018r. uczniowie klasy I, II, IV i VIII zaprezentowali montaż poetycko – muzyczny na temat :”Droga Polski do niepodległości” podczas mszy św. w Kościele parafialnym św. Mikołaja w Przybynowie. Program został przygotowany przez nauczyciela historii - Dorotę Psonkę, przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – Zdzisławę Kapuściak i wychowawców klasy I – Elżbietę Balwierz i klasy IV – Urszulę   Radosz.   Po zakończonej mszy odbył się   przemarsz   uczniów z nauczycielami pod pomnik bohaterów walk o wyzwolenie ojczyzny, przy którym i złożyli wieniec kwiatów oraz zapalono znicze.

W dniu 15.11.2018r. w szkole został zorganizowany „Wieczór Poezji i Pieśni Patriotycznej”,  na   który   przybyli   zaproszeni  przedstawiciele   władzy   gminy t.j.: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki – Klemens Podlejski, Dyrektor ZEAOS i Radny Powiatu Myszkowskiego – Jakub Grabowski, Dyrektor MGOK w Żarkach – Magdalena Brzegowska , Radni Rady Miejsiej w Żarkach - Henryk Świerdza i Roman Warta, ksiądz parafii Przybynów – Roman Cer, rodzice uczniów i lokalni mieszkańcy. W czasie tego spotkania wszystkie klasy zaprezentowały repertuar opracowany na konkurs wzbogacony o dodatkową prezentację multimedialną obrazującą sposoby uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości naszego kraju przez inne państwa.
     Koncert przygotowany dla dorosłych widzów odniósł ogromny sukces, został wysoko oceniony przez zaproszonych gości, którzy pogratulowali uczniom i nauczycielom profesjonalnego występu. W czasie imprezy widownia przeżywała mocno to, co  się działo na deskach szkolnej sceny. Wzruszenie i łzy mieszały się z radością i uśmiechem na twarzach widzów.

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. Osiągnięte   zostały  wszystkie   cele  w nim zawarte. Obecnie trwa konkurs plastyczno- literacki: ”Bliżej Jury – Bliżej Natury”, którego finał odbył się 30.11.2018r.  

 

 

 

 

04

GRU

2018

923

razy

czytano