Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ślubowanie radnej. Budżet na 2019r.

Ślubowanie radnej. Budżet na 2019r.

Blisko 10 milionów złotych zostanie wydanych na inwestycje w 2019r. W Nowy Rok Gmina Żarki wchodzi z nowym budżetem uchwalonym przez radnych jednomyślnie na  ostatniej sesji (28.12.). W tym dniu ślubowanie złożyła radna Aneta Bernacka, która odebrała zaświadczenie o wyborze na radnego. Rada Miejska podejmowała decyzję w pełnym składzie.

- To jest stabilny budżet, który zapewnia zrównoważony rozwój gminy. Dziękuję radzie za przyjęcie jednomyślne uchwały budżetowej – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

- Zabezpieczamy prawidłowe funkcjonowanie gminy. Realizujemy zadania własne i zlecone zgodnie z planem. Sytuacja finansowa jest stabilna, stać nas na spłatę zobowiązań finansowych  – powiedziała skarbnik Gminy Żarki Dorota Mucha.

- Dochody budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano w wysokości 44.706.769,43 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 37.853.461,14 zł, a dochody majątkowe stanowią  6.853.308,29 zł – informuje Dorota Mucha, skarbnik Gminy Żarki. – Wydatki budżetu gminy wyniosą 44.333.711,11 zł, w tym wydatki bieżące -  34.606.679,09 zł i wydatki  majątkowe – 9.727.032,02 zł.

- Zadłużenie jest w pełni bezpieczne, potwierdzone prawidłowymi wskaźnikami przedstawionymi opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - informuje D. Mucha.

- Blisko 25 proc. wydatków przeznaczamy na inwestycje. Zaplanowano  środki m.in. na drogi i na projekty nowych dróg – powiedział burmistrz Klemens Podlejski. – Kończy się okres finansowania unijnego, z tego powodu dotacji jest mniej i zadań do realizacji jest również mniej. Równocześnie należy się już przygotowywać do nowego okresu finansowania unijnego.

Nazwa zadania

Wartość całkowita

Dofinansowanie

Środki własne

Budowa dróg gminnych na osiedlu 600-lecia w Żarkach pomiędzy ulicami Serwin i Chryzantem wraz z odwodnieniem

1 500 000,00

 

1 500 000,00

Przebudowa budynku po dawnej szkole podstawowej na socjalne lokalne mieszkalne Wysoka Lelowska Gmina Żarki (zwiększenie środków o kwoty zaplanowane i  nie wykorzystane w roku 2018)

452 137,96

52 021,25

400 116,71

Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach Gmina Żarki

1 137 148,94

160 783,64

976 365,30

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki

537 427,55

456 813,41

80 614,14

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki

330 000,00

 

330 000,00

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żarki

1 165 106,50

803 923,49

361 183,01

Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej w Żarkach Gmina Żarki.

2 664 510,00

2 531 284,50

133 225,50

Budowa budynku zaplecza sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach

250 000,00

205 000,00

45 000,00

Stworzenie ścieżki edukacyjnej - staw w Żarkach przy ul. Wierzbowej

71 064,98

56 000,00

15 064,98

Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Steinkellera i ul. Częstochowskiej w Żarkach oraz w miejscowości Zawada

395 445,00

150 000,00

245 445,00

Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Przybynów/Ostrów do granicy Masłońskie

115 000,00

 

115 000,00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa drogi w ciągu ulicy Granicznej"

87 453,00

 

87 453,00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi w ulicy Dworskiej w miejscowości Jaworznik”

43 050,00

 

43 050,00

Przebudowa ul. Cegielnianej w Żarkach

120 000,00

 

120 000,00

Przebudowa ul. Chopina w Żarkach

230 000,00

 

230 000,00

Przebudowa ul. Parkowej w Przybynowie

160 000,00

 

160 000,00

Dokumentacja projektowa na ul. Majową i ul. Ogrodową w Kotowicach

80 000,00

 

80 000,00

Dokumentacja projektowa na drogi gminne Suliszowice - Jaroszów

20 000,00

 

20 000,00

Dokumentacja projektowa na drogi gminne Jaroszów - Przybynów

12 000,00

 

12 000,00

Dokumentacja projektowa na drogę gminną Wysoka Lelowska - Żarki Letnisko

20 000,00

 

20 000,00

Dokumentacja projektowa na ul .Brzozowa w Ostrowie

10 000,00

 

10 000,00

Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie budynku po przychodni w Przybynowie

35 000,00

 

35 000,00

Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku dawnej szkoły w Ostrowie

35 000,00

 

35 000,00

Dokumentacja techniczna wodociągu Czarny Kamień

80 000,00

 

80 000,00

Budowa wiaty wolnostojącej w Czatachowie

13 543,00

 

13 543,00

Budowa placu zabaw w Jaroszowie

16 969,95

 

16969,95

Budowa amfiteatru dla organizacji występów artystycznych w Jaworzniku

41 057,52

 

41057,52

Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym w Kotowicach

24 992,62

 

24992,62

Budowa wiaty wraz ze stołami i ławami w Przybynowie

19 000,00

 

19 000,00  

Budowa placu zabaw w Przybynowie

18 500,00

 

18 500,00  

Budowa chodników i miejsc parkingowych przy Świetlicy Wiejskiej w Suliszowicach

18 125,00

 

18 125,00  

Budowa altanki wolnostojącej wraz z wybrukowaniem terenu w Wysokiej Lelowskiej

10 000,00

 

10 000,00  

Budowa chodnika w ul. Jurajskiej w Zaborzu

14 500,00

 

14 500,00  

OGÓŁEM

9 727 032,02

4 415 826,29

5.311.205,73

 

 

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

28

GRU

2018

1699

razy

czytano