Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OGŁOSZENIE Z DNIA 25. 09. 2008 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 25. 09. 2008 r.

Zgodnie  z art. 32 , ust.1, pk.1   oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo  ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z póź. zm. ) Urząd Miasta i Gminy Żarki podaje do publicznej wiadomości  , że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , został zamieszczony pod nr  03/07  wniosek o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji  dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie  drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki- Myszków: etap1 od km 26+975 do km 27+949 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej , sieci wodociągowej i energetycznej oraz przebudową kolizji uzbrojenia (odcinek drogi wojewódzkiej nr 793 w Żarkach ).  
 
Uwagi  i wnioski można składać w terminie 21 dni , t.j. od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości  w Urzędzie miasta i Gminy Żarki  ul. Kościuszki 15/17 w Żarkach ( pokój nr. 3) .

Ogłoszenie  niniejsze wywiesza się na okres 21 dni , tj. od dnia 25.09.2008r.   do dnia 16.10. 2008r .


                                                             BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻARKI

26

WRZ

2008

1175

razy

czytano