Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zakład Doskonalenia Zawodowego rozpoczął kurs „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” dla osób bezrobotnych z terenu gminy.

Zakład Doskonalenia Zawodowego rozpoczął kurs „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” dla osób bezrobotnych z terenu gminy.

W dniu 8 września 2008 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żarkach rozpoczął się kurs „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” dla 8 osób w ramach projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Kurs umożliwi zdobycie nowych kwalifikacji, które ułatwią podjęcie zatrudnienia na ogólnym rynku pracy.

01

PAŹ

2008

1068

razy

czytano