Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Szkolenie Obsługa ruchu turystycznego

Szkolenie Obsługa ruchu turystycznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Obsługa ruchu turystycznego”.  Szkolenie adresowane jest do osób  wiążących swoją przyszłość z branżą turystyczną.  Zgłaszać się mogą również pracodawcy, którzy chcą przeszkolić potencjalnego przyszłego pracownika.

Program szkolenia będzie dostosowany do aktualnego zapotrzebowania.  W ramach szkolenia przewidziane są m. in. kurs podstawowej obsługi kasy fiskalnej, a także wizyty studyjne w obiektach obsługi turystycznej.  Uczestnicy szkolenia otrzymają stypendium szkoleniowe, a także zwrot kosztów dojazdu.

Liczba godzin: 60, Liczba miejsc: 8

Kryteria dot. kandydatów:

- Dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia, co najmniej 4 tygodnie przed zgłoszeniem nie brały udziału w innych projektach, nie uczyły się stacjonarnie, nie szkoliły, nie pracowały.
- Kandydaci muszą zamieszkiwać województwo śląskie.
- Kandydaci muszą być osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy albo osobami biernymi zawodowo czyli np. uczącymi się zaocznie.
- Kandydaci nie mogą uczyć się w trybie stacjonarnym (dziennym).

 
Szczegółowe informacje pod numerem: +48 324 94 13 19 w Centrum Rozowju Lokalnego,
https://crl.org.pl/2019/04/11/szkolenie-obsluga-ruchu-turystycznego/

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Inspiracje na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020).

12

KWI

2019

613

razy

czytano