niedziela, 5 kwietnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Irena, Wincenty
Linki
Warto wiedzieć
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać
newsletter z najnowszymi
informacjami z regionu
Oferty inwestycyjne
lskie
Śląskie

Zarządzenie nr 42/2019

Strona główna » Aktualności » Zarządzenie nr 42/2019

wielkość tekstu:A | A | A

Zarządzenie nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żarki do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. l i ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 688), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej
w Żarkach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku, zarządzam co następuje:

§1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- wspieranie działań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie działań w zakresie dziedzictwa kulturowego i przemysłowego przyznając kwotę 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy), Obywatelskiemu Komitetowi Pamięci Narodowej na realizacje zadania pod nazwą „Industriada 2019 w Starym Młynie w Żarach”.

§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

czytano: 280 razy

źródło: umigzarki.pl

data dodania: 2019-06-03 13:26:56

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Najnowsze aktualności:

Strona główna
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar
linki23
ankieta

CZY W ŚRODĘ TARG W ŻARKACH POWINNEN SIĘ ODBYWAĆ W GODZ. 13.00 – 17.00?

  • 79%
  • 21%
więcejarchiwum ankiet
prawa_img
facebook

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 6