Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Sztandar dla SP w Przybynowie.

Sztandar dla SP w Przybynowie.

Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej w Przybynowie ma sztandar! Doniosłym wydarzeniem dla uczniów, rodziców, dyrektora, grona pedagogicznego i społeczności lokalnej było nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie.

Ta długo oczekiwana uroczystość odbyła się 31 maja 2019 roku. Jej termin nie był przypadkowy, bowiem w tym roku mija okrągła 15 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a szkoła przyjęła nowe imię w maju przed sześcioma laty. Cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zgromadzili się w sali gimnastycznej  na uroczystej akademii. Uczniowie klasy ósmej, Gabriela Ptak i Jakub Juzoń, prowadzący uroczystość, przywitali wszystkich zgromadzonych i oddali głos dyrektor Edycie Brodzik, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że jest to bardzo szczególny dzień w historii naszej szkoły. Wyraziła wdzięczność dla zgromadzonych przyjaciół i sympatyków szkoły, którzy przybyli na naszą uroczystość. Swą obecnością zaszczycili nas: Starosta Myszkowski Mariusz Morawiec, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski, Zastępca Burmistrza Żarek Jakub Grabowski, Sekretarz Gminy Dominika Horoszko, w zastępstwie Śląskiego Kuratora Oświaty - starsza wizytator Delegatury KO w Częstochowie - Władysława Tkaczyk, ks. kanonik Roman Cer, Radni Rady Miejskiej w Żarkach: przewodniczący Mariusz Pompa, Stanisława Nowak, Aneta Bernacka, Jolanta Cichoń, Henryk Świerdza, Roman Warta, Paweł Labocha, była dyrektor szkoły Halina Piętak, kierownik ZUK Marek Strzelczyk, kierownik MGOPS Teresa Kowacka, przedstawiciele MBS w Myszkowie Barbara Jędryszczak, Anna Gradek, członkowie Zarządu OSP w Przybynowie: Katarzyna Kuśmierz, Bartłomiej Świerdza, Marcin Maszczyk,  dyrektorzy szkół: Małgorzata Musialik, Anna Wyporska, Anna Janocha, Tadeusz Pakuła, sołtysi: Bożena Zasik, Wojciech Sołtys i Dariusz Cichoń oraz rodzice uczniów z przewodniczącą Barbarą Zagustą na czele.

Dyrektor poprosiła fundatorów o uroczyste wbicie gwoździ na drzewcu sztandaru, a ksiądz kanonik Roman Cer dokonał uroczystego poświęcenia. Następnie przedstawiciele fundatorów przekazali sztandar na ręce dyrektor, która przyklękając ucałowała go i wyraziła podziękowanie za tak cenny dar jako znak wartości będących fundamentem pracy wychowawczej szkoły, podkreślając, że od tego momentu będzie on miał dla nas wielkie i symboliczne znaczenie, będzie towarzyszył nam w podniosłych chwilach szkolnego życia. Po chwili do sztandaru zbliżyli się przedstawiciele uczniów i – również przyklękając – ucałowali jego brzeg. Pani dyrektor oddała w ich ręce sztandar, życząc, aby stał się on dla społeczności uczniowskiej symbolem hartu ducha, woli zwycięstwa, a także tego, co najlepsze i godne naśladowania. Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przez przedstawicieli uczniów naszej szkoły ślubowania na sztandar, po czym zaprezentowano awers i rewers sztandaru, którego opis odczytały uczennice Natalia Rzepka i Patrycja Kołacz. Oficjalna uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru.

Po uroczystościach oficjalnych prowadzący, Gabriela i Jakub, zaprosili do obejrzenia części artystycznej w wykonaniu uczniów naszej szkoły, którzy zabrali widzów w podróż po Europie. Uczniowie z klasy I i II zaczęli od Polski- zaśpiewali piosenkę pt. „Jesteśmy Polką  i Polakiem” oraz z wielkim wdziękiem zatańczyli poloneza. Dziewczęta z klasy IV  po mistrzowsku odtańczyły skocznego kankana, a Maria Wojciechowska wzruszyła zebranych piosenką „Pod dachem Paryża”. Z klasą V widownia pląsała w rytm polki, a z Zuzanną Dyją śpiewała znany przebój Heleny Vondráčkovej pt. „Malowany dzbanku”.

Z kolei uczniowie z klasy VII zatańczyli włoską tarantellę, a urocze tancerki z klasy VIII- hiszpańskie flamenco. Dopełnieniem przedstawienia było finałowe Bajlando, Bajlando… zaśpiewane najpierw przez ósmoklasistów, do których jednak dołączyli pozostali artyści i wciągnęli do zabawy wszystkich uczestników, co spotkało się z gorącym entuzjazmem i zostało nagrodzone głośnymi brawami.

Na zakończenie dyrektor, w imieniu całej społeczności szkolnej, podziękowała przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością. Ponadto wyraziła wdzięczność uczniom oraz wszystkim pracownikom szkoły za włożony wysiłek  w przygotowanie uroczystości oraz fundatorom za pomoc i wsparcie finansowe. Ostatnim punktem akademii było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.

Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  im. Integracji Europejskiej w Przybynowie  serdecznie dziękują wszystkim fundatorom, którzy wsparli placówkę w zakupie sztandaru i przygotowaniu uroczystości. Dla sponsorów zostały wykonane gwoździe pamiątkowe na drzewcu i tablicy. Dzięki ludziom o dobrych sercach spełniło się nasze wspólne marzenie.
 

 

12

CZE

2019

1823

razy

czytano