Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Kontrola gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu 600-lecia.

Kontrola gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu 600-lecia.

Po zakończonej kontroli w Leśniowie, rozpoczęto kontrolę domostw nie podłączonych do kanalizacji na Osiedlu 600-lecia.

We wrześniu rozpoczęto kontrolę na osiedlu 600-lecia. W dniu 12 września burmistrz powołał zarządzeniem komisję ds. przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki ściekowej mieszkańców Osiedla 600-lecia w składzie: Krzysztof Szczerba, Kierownik ZUK – przewodniczący, Marek Strzelczyk, pracownik ZUK – zastępca przewodniczącego, Tadeusz Zamorowski, pracownik UMiG – członek, Monika Pyżyńska, pracownik UMiG – członek

Komisja przeprowadzi kontrole w zakresie: podłączenia mieszkańców do kanalizacji sanitarnej, rozliczenia za ścieki mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji (posiadanie rachunków za odbiór ścieków) oraz szczelność szamb. Termin rozpoczęcia kontroli ustalono na dzień 24 września 2008r.

Jak wygląda po kontroli sytuacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Leśniowie? W sumie w tej dzielnicy w sprawdzono 38 domostw. Od początku sierpnia do końca września podłączyło się 19 posesji. Do pozostałych 19 właścicieli trafiły pisma nakazujące podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, termin do końca tego roku.


W dniu 3 października ukazała się lista rankingowa na stronie www.silesia-region.pl będąca finałem pierwszego konkursu unijnego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w województwie śląskim. Wnioski złożyło 75 gmin w województwie, pieniądze otrzyma 7 samorządów, bo tylko na tyle wystarczyła pula unijnych pieniędzy. Gmina Żarki nie uzyskała tym razem dofinansowania, na przełomie roku będzie jednak startowała do kolejnego konkursu w zakresie środków unijnych.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

14

PAŹ

2008

1021

razy

czytano