Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Postanowienie Nr V/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 14 marca 2007 roku

Postanowienie Nr V/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 14 marca 2007 roku

Postanowienie Nr V/2007
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie : zwołania V sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. z 2001r,Dz.U.Nr 142,poz.1591 ze zm/-p o s t a n a w i a m :

I. Zwołać na dzień 27 marca 2007 r. o godzinie 9.00 w sali narad UMIG Żarki V sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. UCHWALENIE BUDZETU GMINY ŻARKI NA 2007 r.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach.
 9. Sprawpozdanie z działalności  ŚDS w Żarkach za 2006 r.
 10. Sprawy różne, bieżące.
 11. Interpelacje i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad V sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarkach
Stanisława Nowak

19

MAR

2007

1747

razy

czytano