Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Ostrzeżenie. Przekroczenie poziomu dla pyłu

Ostrzeżenie. Przekroczenie poziomu dla pyłu

OSTRZEŻENIE!!! POWIADOMIENIE aktualizacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Poziom ostrzegania (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza*)

POZIOM II
Ostrzeżenie
Działania Informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne
Data wystąpienia 25 i 26.11.2019 r.

Obszar 25 i 26.11.2019 obejmujący powiaty: kłobucki, myszkowski, częstochowski i miasto Częstochwa

26.11.2019 r. obszar obejmujący: miasta w aglomeracji górnośląskiej (Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy), powiaty: lubliniecki, gliwicki, bieruńsko-lędziński

Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w godzinach późnowieczornych i nocnych.
 
PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
W dniu 25 i 26 .11.2019 r., ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza na ww. obszarach będzie  zła .
 
INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności
Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.
 
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:
• intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,
• kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych,
• zalecenie  ograniczenia stosowania kominków.
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 25.11.2019 r.

Podstawa prawna
• art. 93 ust. 1, 1a, 2 oraz art. 94 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  r. Prawo ochrony środowiska
• Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji
• Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Źródła danych
Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Publikacja http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

  *zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzony został nowy poziom informowania (100 µg/m3) oraz alarmowy (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10; aktualny POP nie uwzględnia nowych wartości.
 

 

25

LIS

2019

529

razy

czytano