Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Wyniki egzaminów ośmioklasisty.

Wyniki egzaminów ośmioklasisty.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworzniku uzyskali najlepszy wynik z egzaminu ośmioklasisty. Był on znacznie lepszy od średniego wyniku w powiecie i województwie. Do egzaminu przystąpiło 7 uczniów. Najsłabiej poradziła sobie 5 uczniów z ósmej klasy w Zawadzie.

W 2019 r. po raz pierwszy zorganizowano egzamin ośmioklasisty. Uczniowie pisali testy z języków: polskiego i angielskiego oraz z matematyki. Jeśli chodzi o uzyskane wyniki to uczniowie Szkoły Podstawowej w Żarkach we wszystkich kategoriach napisali egzamin słabiej, niż wskazuje średnia wojewódzka. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawadzie wypadli najsłabiej porównując do gminnych i wojewódzkich wyników. Uczniowie z Przybynowa tylko w przypadku testu z matematyki wypadli lepiej w stosunku do średniej wojewódzkiej, języki były zdane na poziomie niższym, iż średnia wojewódzka. Tylko ośmioklasiści z Jaworznika z każdego przedmiotu uzyskali lepsze wyniki, niż średnia wojewódzka. Jak przedstawia się to w procentach?

W Szkole Podstawowej w Żarkach do egzaminu przystąpiło 54 uczniów. Najlepiej poradzili sobie z j. polskim. Średnio uzyskali 62,89 procent, z języka angielskiego zdobyli – 50,72, a z matematyki 42,91.

W Szkole Podstawowej w Przybynowie do egzaminu przystąpiło 14 uczniów. Z j. polskiego uzyskali 55,71, z angielskiego 52,14 proc., natomiast z matematyki 45,43 proc.

W Szkole Podstawowej w Jaworzniku egzamin pisało 7 uczniów. Język polski zdano na poziomie 68,00, język angielski – 62,43 proc., matematykę – 47,29.

W Szkole Podstawowej w Zawadzie zdawało 5 ośmioklasistów. Wyniki z języka polskiego ukształtowały się na poziomie 46,80 proc., z języka angielskiego – 48,00, z matematyki – 24,80.

Łącznie w Gminie Żarki do egzaminu przystąpiło 80 uczniów. Średnia gminna ukształtowała się na poziomie: j. polski – 61,08, j. angielski – 51,83, matematyka – 42,60.

W powiecie myszkowskim zdawało 564 uczniów. Średnia powiatowa wynosiła z poszczególnych testów: j. polski – 62,93, j. angielski – 56,58, matematyka – 42,84.

W województwie egzamin zadawało 39 439 osób. Wojewódzkie wyniki ukształtowały się na poziomie: j. polski – 64,12, j. angielski – 60,23, matematyka – 44,74.

 

31

GRU

2020

651

razy

czytano