Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Trudny rok 2020.

Radni Rady Miejskiej przyjęli jednogłośnie plan wydatków i dochodów na 2020r.  Zadania inwestycyjne w budżecie zostały ograniczone do tych, na które gmina ma już przyznane dofinansowanie lub możliwa jest do pozyskania dotacja. Udział własny zapewniony jest z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 mln 200 tys. zł.

- To najtrudniejszy budżet, jaki przychodzi mi zaproponować, mimo doświadczenia i stażu pracy w samorządzie – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. - Opracowany budżet jest zrównoważony, ale jego realizacja musi odbywać się w sposób oszczędny, możliwe jest że  trzeba będzie zrezygnować z gminnych imprez, festynów, remontów czy zakupów.

Budżet na nadchodzący 2020 rok zaplanowano w kwotach 44.769 tysięcy  zł po stronie dochodów oraz  43.774 tysięcy zł po stronie wydatków.

- Przy opracowaniu budżetu przyszło nam się zmierzyć z sytuacją wynikającą ze zmian przepisów,  a w konsekwencji powodującą poważne  zmniejszenie dochodów samorządów i  jednocześnie większe potrzeby po stronie wydatkowej – poinformowała skarbnik Gminy Żarki Dorota Mucha.

Zmniejszenie stawki PIT z 18 do 17 proc. i wprowadzenie zerowego podatku dla osób do 26 roku życia to ponad 370 tys. zł straty dla budżetu gminy Żarki. Poważne wyzwania stawia oświata. - Przewidziana dla gminy Żarki subwencja oświatowa jest o 740 tys. zł niższa od otrzymanej w roku 2019, która i tak była mocno niewystarczająca – do oświaty dopłaciliśmy z własnych środków ponad 5,5 mln, o ok. 3 mln więcej niż 3 lata temu -  w roku 2016.  Jednocześnie przedstawione do budżetu potrzeby finansowe z jednostek oświatowych są wyższe od wydatków w 2019 roku aż o 3 mln zł – poinformowała skarbnik.

Kolejny temat to niedofinansowanie zadań zleconych przez administrację rządową, które gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustaw, a otrzymywane na nie środki są niewystarczające. – Dopłacimy do nich z budżetu ok. 80.000 złotych – podsumowała skarbnik.

Następna kwestia to zauważalny już chyba przez wszystkich zapowiedziany już na nadchodzący rok wzrost cen. Przede wszystkim cen energii elektrycznej, czyli wydatków gminy na oświetlenie uliczne i wszystkich gminnych obiektów,  ale co za tym idzie także i cen wszystkich materiałów, usług budowlanych, drogowych, transportowych. Także wzrost kosztów pracy na skutek podwyżki płacy minimalnej będzie wymagał pokrycia w budżecie, a pośrednio również przyczyni się do wzrostu cen materiałów i usług.

Przedstawiona sytuacja powoduje, że jesteśmy zmuszeni do ograniczenia wydatków do najbardziej niezbędnych. Mniej środków zabezpieczono w budżecie na kulturę, promocję, turystykę, na sport, na ochotnicze straże pożarne, na bieżące utrzymanie dróg, obiektów, zieleni. Kierownicy jednostek organizacyjnych zostali zobowiązani do podjęcia działań  zmierzających do ograniczenia wydatków, gdyż w trakcie roku nie będzie możliwe zwiększenie środków.  Zabezpieczone są środki na zadania z funduszu sołeckiego (265 tys. zł) , gdyż obowiązuje podjęta wcześniej uchwała. Refundacja z budżetu państwa wydatków na zadania z tego funduszu zrealizowane w 2020 roku została przewidziana w wysokości 19 proc., reszta jest kosztem gminy.

Budżet dostępny pod adresem: https://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/5324

 

09

STY

2020

1668

razy

czytano