Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Odpady. Nowa stawka i nowe konto.

Odpady. Nowa stawka i nowe konto.

W 2020 roku w gminie Żarki podobnie jak w innych częściach kraju, rosną stawki za odbiór odpadów. Mieszkaniec, który segreguje odpady zapłaci 19 zł za miesiąc od osoby. Jeśli odpady nie są segregowane stawka wyniesie 38 zł od osoby. Właściciele domków letniskowych i rekreacyjnych zapłacą 125 zł za rok w przypadku, gdy segregują odpady lub 250 zł, gdy ich nie segregują. Opłaty są dokonywane kwartalnie, czyli do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału. W pierwszym kwartale – do 25 marca.

Od stycznia 2020 obowiązuje nowy rachunek do wpłat. Opłatę proszę wpłacać na rachunek bankowy: UMiG Żarki, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, Konto: MBS Myszków o/Żarki 49 8279 1036 0400 0013 2004 0184

W związku ze zmianą wysokości opłaty nie ma obowiązku składania nowych deklaracji. Zmianę deklaracji należy składać w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, np. zmiana liczby osób na nieruchomości związana z narodzinami dziecka, zgonami, wyjazdami, bądź zmiana sposobu zbierania odpadów – selektywny bądź zmieszany.

Wzrost stawek wynika ze wzrostu cen, które zaoferowały w przetargach rozstrzyganych przez gminy przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.
Kto za to odpowiada?

Bardzo często odpowiedzialność za podwyżki opłat za zagospodarowanie odpadów przypisuje się wójtom, burmistrzom i prezydentom. Niejednokrotnie winą obarcza się rady gmin i miast, które podejmują stosowne uchwały w tym zakresie – niesłusznie. Przepisy określają, że system gospodarki odpadami musi być systemem samofinansującym się. Innymi słowy jeśli w wyniku przetargu ustalona zostanie kwota, za którą np. w danym roku przedsiębiorca będzie odbierał i zagospodarowywał odpady w gminie, to w dużym uproszczeniu na kwotę tę muszą złożyć się wszyscy mieszkańcy. Co ważne gmina nie może na tym systemie ani zarabiać, ani do niego dopłacać. Pojawiające się zatem tu i ówdzie, najczęściej podczas różnorakich sporów politycznych, argumenty, wedle których władze gminy zwiększają opłaty za „śmieci” w celu podratowania budżetu, są kompletnie nieprawdziwe.

Przyczyny podwyżek opłat
Przyczyn jest wiele. Drastyczny wzrost kosztów związanych z przetworzeniem odpadów, czyli tym co dzieje się z naszymi śmieciami, gdy przedsiębiorca za to odpowiedzialny odbierze je spod naszej posesji. Na te koszty wpływa m.in.:
1)    wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska
Jeszcze w 2017r. za każdą tonę odpadów składowaną na wysypisku firma odbierająca odpady zapłaciła 74,26 zł. W 2019r. to już 170 zł. W 2020r. kwota została ustalona na poziomie 270 zł za tonę. W ciągu 3 lat wysokość opłaty wzrosła o 263%.
2)   wzrost cen energii
3)    wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu ostatnich 3 lat,
4)    wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów i in.,
5)    do tego dochodzą uwarunkowania w skali makro, jak chociażby słabo rozwinięty rynek surowców wtórnych i brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzanie ich do obrotu.

 

09

STY

2020

2951

razy

czytano