Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zaproszenie

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki  do wzięcia udziału w XX sesji Rady Miejskiej w Żarkach,która odbędzie się w dniu 18.11.2008  o godz.9.. w sali narad UMiG .

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Uchwalenie  wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2009 r
 8. Uchwalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r
 9. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Usług Komunalnych w Żarkach
 10. Zatwierdzenie ceny 1 m3 ścieków dowożonych do zlewni przez wozy asenizacyjne
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2007 r
 12. Sprawy różne, bieżące
 13. Interpelacje i wnioski
 14. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Żarkach


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Stanisława Nowak

07

LIS

2008

8009

razy

czytano