Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Obowiązkowa ewidencja. Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie.

Obowiązkowa ewidencja. Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie.

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Żarki posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j. z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żarki o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w terminie do 31.03.2020r. w związku z zaistniała sytuacją termin składania zgłoszeń zostaje wydłużony.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach, pok. nr 2 oraz na stronie internetowej www.umigzarki.pl poniżej.

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Miasta i Gminy, pok. nr 2. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: odpady@umigzarki.pl

Jednocześnie informujemy, że Straż Miejska będzie kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Żarki oraz zgłoszenie są dostępne w załącznikach.

09

MAR

2020

1465

razy

czytano