Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie Nr 27/2020

Zarządzenie Nr 27/2020

Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 16.04.2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym na targowisku miejskim w Żarkach
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz uchwały Nr XXXIX/287/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w gminie Żarki zarządzam, co następuje:


§ 1

Ustala się stawkę opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń targowych na targowisku miejskim w Żarkach w miesiącu kwietniu 2020 r. za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym celem handlu wyrobami tekstylnymi, odzieżowymi, meblowymi, obuwniczymi, oświetleniowymi, metalowymi, galanterią, sprzętem gospodarstwa domowego, RTV i AGD, sprzętem sportowym, artykułami przemysłowymi, biurowymi i papierniczymi w następującej wysokości:

1)    za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym bez możliwości parkowania pojazdu 120,00 zł,


2) za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym
z możliwością parkowania pojazdu 140,00 zł,


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 27/2020

Od 12 marca 2020 roku na terenie kraju wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, a w związku z tym szereg organiczne związanych z działalnością gastronomiczną, rozrywkową oraz galerii handlowych. W gminie Żarki w ślad za tym, od dnia 18 marca na targowisku miejskim w Żarkach ograniczono możliwość sprzedaży wyłącznie do produktów spożywczych i drogeryjnych. Działania te podjęto celem dostosowania się do wprowadzonych obostrzeń, mimo niedoprecyzowania zapisów dotyczących działalności targowisk oraz celem minimalizacji ryzyka narażenia zdrowia kupujących jak i sprzedających oraz uniknięcia tworzenia się dużych skupisk ludzkich.

Po analizie przepisów od dnia 8 kwietnia przywrócono możliwość sprzedawania wszystkich artykułów i produktów jakie były oferowane na targowisku przed wprowadzeniem stanu epidemicznego. Celem rekompensaty za utracone dni targowe postanowiono o obniżeniu opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń targowych na targowisku miejskim w Żarkach dla grup sprzedających artykuły, które objęte były obostrzeniami w zakresie ich sprzedaży.

 

16

KWI

2020

1058

razy

czytano