Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Wsparcie z ZUS

Formularze wniosków oraz informacje na temat wsparcia z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Jak składać wnioski

Wnioski można składać do ZUS:

 • drogą elektroniczną – przez PUE ZUS,
 • w formie papierowej – za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa" (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

Dostępne formy wsparcia ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej - linki

Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych

 

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

 

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalnośc gospodarczą

 

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

 

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

 

Zawieszenie realizacji umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na 3 miesiące

 

Wsparcie Oddziału ZUS w Częstochowie

Dodatkowych informacji w sprawie:

 • zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.,
 • ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek,
 • zawieszenia realizacji umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na 3 miesiące,
 • odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

udzielają telefonicznie w dni robocze w godz. 8-15 nasi doradcy:

 • tel. 34 368 94 91,
 • tel. 34 368 94 90,
 • tel. 34 368 94 59,
 • tel. 34 368 91 15,
 • tel. 34 368 92 82,
 • tel. 34 368 92 83.

 

Dodatkowych informacji w sprawie:

 • świadczenia postojowego dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
 • świadczenia postojowego dla dla osób prowadzących działalność gospodarczą

udzielają telefonicznie w dni robocze w godz. 8-15 nasi doradcy:

 • tel. 502 007 323,

<>otel. 502 009 261.

28

KWI

2020

674

razy

czytano