Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Podsumowanie. Spotkania z historią.

Podsumowanie. Spotkania z historią.

Spotkania z historią – prowadzący Krzysztof  Tabaka, sezon 2019/2020. Od  grudnia ubiegłego roku do czerwca 2020r.  w Domu Kultury w Żarkach odbywał się kolejny cykl "Spotkań z historią" organizowany przez MGOK w Żarkach i pana dr Krzysztofa Tabakę, który prowadził niezwykle ciekawe wykłady historyczne.  Spotkania były oragnizowane od 2013 roku. Łącznie odbyło się 80 interesujących wykładów o historii Polski i świata - informuje Magdalena Brzegowska, dyrektor MGOK w Żarkach.

Organizatorzy i uczestnicy składają serdeczne podziękowania Panu dr Krzysztofowi Tabace za zaangażowanie i nieodpłatne przeprowadzenie wykładów.

Tematem inauguracyjnego  spotkania było zagadnienie
Podsumowanie – Starożytność.
Kolejne tematy omawiane przez pana dr Tabakę to:
Podsumowanie – Średniowiecze.
Czasy nowożytne. Reformacja i Oświecenie.
Czasy nowożytne – c.d.  Oświecenie.
Czasy nowożytne – Rewolucja przemysłowa i jej skutki.
Wiek XIX i XX – nacjonalizmy.  
Stany Zjednoczone Ameryki - USA.  
O czym nie zapomnieć z historii?
Zakończenie cyklu „Spotkań z historią”

A oto wszystkie wcześniejsze tematy omawiane na spotkaniach:
Sezon 2013/2014
Niemcy w Polsce (19.11.2013 r.)
Żydzi w Polsce
Żydzi w Polsce – ciąg dalszy
Pozostałe mniejszości narodowe w Polsce
Mniejszości w Polsce
Mniejszości w Polsce – Tatarzy i Ormianie
Sezon 2014/2015
Narodziny małych narodów Europy
Oblicz nacjonalizmów
Wielkie kodeksy prawne
Wielkie wędrówki ludów
Z historii integrującej się Europy
Unia Europejska a kościoły".
Kobiety w historii. Prawa kobiet.
Sezon 2015/2016
Polityka i samorządy
Oświecenie. Wiek przełomu
Wiek XIX. Gospodarka. Społeczeństwo
Wiek XIX na ziemiach polskich
Zabory. Specyfika trzech zaborów
Emigracja jako zjawisko XIX– XX w.
Zmiany terytorialne Państwa Polskiego po I i po II wojnie
Polska odrodzona 1918-39/45
Polska po II wojnie – pierwsze lata (wojna domowa)
Polityka - historia - historycy – problemy

Sezon 2016/2017
Historia, polityka, problemy (siła i przemoc)
Informacja jako narzędzie władzy
Wędrówki ludów przez wieki
Migracje współcześnie
Bliski Wschód – jego znaczenie w historii
Bliski Wschód – współczesne konflikty
Niewolnictwo starożytne
Niewolnictwo średniowieczne i czasy nowożytne
Świat kolonialny, kłopoty z kolonializmem
Dzieje nędzy i miłosierdzia

Sezon 2017/2018
Polska Niepodległa 1918
O Żarkach – raz jeszcze
O Żarkach – ciąg dalszy. Steinkeller i zabytki
Herezje i Reformacja
Protestantyzm na ziemiach polskich
Życie codzienne w starożytności
Życie codzienne w średniowieczu
Życie codzienne w czasach nowożytnych - Niderlandy
Życie codzienne w czasach najnowszych - Japonia
Życie codzienne w XIX w. między Wartą a Pilicą
Życie codzienne Żydów w diasporze
Podsumowanie „Spotkań z historią”

Sezon 2018/2019
Raz jeszcze o polityce, demokracji i historii
100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
Nasi sąsiedzi – Niemcy
Nasi sąsiedzi – Rosjanie
Nasi sąsiedzi – Ukraińcy i Białorusini
Nasi sąsiedzi – Litwini i Łotysze
Nasi sąsiedzi – Skandynawowie
Nasi sąsiedzi – Czesi (Austriacy)
Nasi sąsiedzi – Słowacja i Węgry
Nasi sąsiedzi – Niemcy i mniejszości w kraju
Niemcy po raz ostatni. Podsumowanie Spotkań z Historią
 

Sezon 2019/2020
Podsumowanie – Starożytność
Podsumowanie – Średniowiecze
Czasy nowożytne. Reformacja i Oświecenie.
Czasy nowożytne – c.d.  Oświecenie.
Czasy nowożytne – Rewolucja przemysłowa i jej skutki.
Wiek XIX i XX – nacjonalizmy.  
Stany Zjednoczone Ameryki - USA.  
O czym nie zapomnieć z historii?
Zakończenie cyklu „Spotkań z historią”

 

22

CZE

2020

784

razy

czytano