Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

„Opracowanie projektu budowy chodników oraz remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 789 (ul. Koziegłowska) w Żarkach.”

„Opracowanie projektu budowy chodników oraz remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 789 (ul. Koziegłowska) w Żarkach.”

W dniu 06.11.2008 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem i Gminą Żarki w sprawie prowadzenia zadania p.n. „Opracowanie projektu budowy chodników oraz remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 789 (ul. Koziegłowska) w Żarkach.”
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- Opracowanie projektu budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 (ul. Koziegłowska) po stronie zachodniej na odcinku od ul. Myszkowskiej do ul. Spadowej, a po stronie wschodniej na odcinku od ul. Myszkowskiej do ul. Czarka oraz opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 789 (ul. Koziegłowska) w Żarkach. Projekt obejmować będzie projekt budowlany oraz stosownie do potrzeb inne projekty i elementy wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych).
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego na odcinku projektowanego chodnika. Dokumentacja winna zostać sporządzona w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Dokumentacja winna zawierać także wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego przedsięwzięcia, w tym znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi nr 789.

Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto i Gmina Żarki otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.
Nadzór nad realizacją zadania sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

24

LIS

2008

1151

razy

czytano