Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zgłoś sie do projektu.

Zgłoś sie do projektu.

„Samodzielni” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Rybacką Lokalną Grupą Działania „Jurajska Ryba” w okresie od 1.09.2019 do 30.10.2020 r. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 25 osobom (15K, 10M) zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich wchodzących w skład RLGD Jurajska Ryba.
Dla uczestników projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych poprzez wypracowanie Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców 6 gmin: Koniecpol, Żarki, Dąbrowa Zielona, Janów, Lelów, Przyrów.
W ramach projektu przewidziane są działania o charakterze społeczno-środowiskowym oraz zawodowym (staże, szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne, doradztwo zawodowe).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem projektu w Zawierciu ul. Zaparkowa 23. Tel. 537 033 097
_
Dokumenty rekrutacyjne w załączeniu poniżej:
1.    Regulamin rekrutacyjny
2.    Formularz zgłoszeniowy

 

Wartość projektu: 445 190,63zł.
Wartość dofinansowania: 422 931,22zł.
Wartość środków EFS: 378 412,03 zł


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

31

LIP

2020

565

razy

czytano