Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba  zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:
tel. 22 11 22 111

e-mail: bon@zus.pl
Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:
•    danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
•    podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
•    przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
1.    dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
2.    wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.
Następnie:
1.    Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
2.    POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
3.    POT wydaje decyzję administracyjną.
4.    POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

 

12

SIE

2020

695

razy

czytano