Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zaproszenie

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki do wzięcia udziału w XXI sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbędzie się w dniu 10.12.2008 o godz. 9.00 w sali narad UMiG.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Żarki dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia zasad i trybu ich przyznawania
 8. Uchwalenia Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r
 9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r
 10. Uchwalenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010.
 11. Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do zawarcia umowy dzierżawy
 12. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
 13. Sprawy różne, bieżące
 14. Interpelacje i wnioski
 15. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

27

LIS

2008

8123

razy

czytano