Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ulice Młyńska i Jagodowa do remontu.

Ulice Młyńska i Jagodowa do remontu.

Gmina Żarki z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskała dofinansowanie 2 938 000,00 zł na „Budowę i przebudowę dróg – ul. Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach”. Wartość wkładu własnego ze strony gminy wynosi 2 938 000,00 zł.  Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo. Po dwóch stronach jezdni powstaną chodnik, będzie ścieżka rowerowa, nowa nawierzchnia, poprawiony zostanie znacznie stan techniczny mostu, wyznaczone zostaną przejścia dla pieszych. Uporządkowany zostanie drzewostan, odwodnienie dróg zapobiegnie tworzeniu się niebezpiecznych rozlewisk.

- Gmina Żarki jest na etapie podpisania umowy o dofinansowanie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach – informuje Klemens Podlejski, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.  Jeszcze w tym roku planuje się  ogłosić przetarg. Wybrany wykonawca ma zrealizować  zadanie czerwiec 2022r. 

W efekcie powstanie nowa droga o szerokości 12 m na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789 (ul. Koziegłowska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 793 (ul. Myszkowska). Długość dróg - ul. Młyńska 1590 mb, ul. Jagodowa 1000 mb, łącznie 2590 mb, szer. jezdni 5 mb.

Wzdłuż jezdni na całym odcinku projektowanych dróg będzie przebiegał chodnik (szer. 2 mb) oraz ścieżka rowerowa (szerokość 2 mb) o łącznej długości 5170 mb. na rzece Czarna Struga. Zaprojektowano kanalizację deszczową o długości 2268mb, która będzie służyła odwodnieniu pasa drogowego.

- Zakres prac jest znaczny - dodaje burmistrz K. Podlejski. -  Przebudowanych zostanie łącznie 8 skrzyżowań - 2 z drogami wojewódzkimi, 1 z drogą gminną - ul. Chopina  i 5 z drogami wewnętrznymi. Prace polegać będą na wykonaniu zjadów i włączeniu dwóch z nich do dróg wojewódzkich oraz na utwardzeniu w obrębie skrzyżowań z pozostałymi drogami i wykonaniu zjazdów.

W ramach kosztów kwalifikowanych znalazły się wydatki za:  roboty przygotowawcze i ziemne, odwodnienie drogi, podbudowę, nawierzchnię jezdni, chodnik, ścieżkę rowerową, wykonanie rowów i zasadzenie zieleni, a także za organizację ruchu, remont obiektu mostowego na rzece Czarna Struga.

 

06

PAŹ

2020

1168

razy

czytano