Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Patronka Maryja Leśniowska.

Patronka Maryja Leśniowska.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdzała mocą uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka - „Najświętszą Maryję Pannę Leśniowską jako Patronkę dla Gminy Żarki.” Decyzję otrzymała Diecezja Częstochowska, gdyż Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo zwrócił się z prośbą w dniu 9 września 2019 r.  o objęcie patronatu nad Gminą Żarki. Pismo to było podyktowane uchwałą Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 sierpnia 2018. Poniżej treść pisma:

Kongregacja ds. Kultu Bożego
I Dyscypliny Sakramentów
Prot. Nr 462/19

                                                     DLA ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
      Najświętsza Maryja Panna, Matka naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otaczana jest szczególną i nieustanną czcią przez duchowieństwo i wiernych Gminy Żarki.
      Dlatego jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, przyjmując powszechne pragnienia, poparte przez władze cywilne, potwierdził, zgodnie z przepisami prawa, wybór Najświętszej Maryi Panny Leśniowskiej na Patronkę przed Bogiem wspomnianej gminy.
      On również listem z dnia 9 września 2019r., pokornie poprosił, żeby ten wybór i potwierdzenie zostały zatwierdzone zgodnie z przepisami dotyczącymi ustanowienia Patronów.
      Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatem, mocą uprawnień udzielonych jej przez Ojca świętego FRANCISZKA, po rozważeniu przedstawionej sprawy i upewnieniu się, że wybór i zatwierdzenie odbyły się zgodnie z wymogami prawa, przychyla się do próśb i zatwierdza
                                              NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ LEŚNIOWSKĄ
                                                                               jako
                                                              PATRONKĘ PRZED Bogiem
                                                                      Gminy Żarki

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 19 sierpnia 2020r.

   (-)+ Arturus Roche                                                                                              (-) Ks. Arkadiusz Nocoń
    Arcybiskup Sekretarz                                                                                                        Oficjał
                                                                                                                     
                                                                                                                                            

 

23

PAŹ

2020

670

razy

czytano