Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Na wsparcie ergonomii.

Na wsparcie ergonomii.

Gmina Żarki uzyskała 105 072,00 zł dofinansowania na realizację projektu pt. „Dbajmy o zdrowie! - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.” Zaplanowano wsparcie szkoleniowe oraz zakup wyposażania stanowisk pracy.

- Umowa jest podpisana – informuje Klemens Podlejski, burmistrz Miasta i Gminy Żarki. – Po raz pierwszy będzie realizowany projekt skierowany bezpośrednio do pracowników magistratu. Całkowita wartość projektu wynosi 119 400,000 zł, wysokość unijnego wsparcia to kwota 105 072,00 zł., środki z budżetu państwa wynoszą 3 582,00 zł. Gmina Żarki zapewniła wkład własny w wysokości 14 328,00 zł.

Projekt uwzględnia dwutorowe działania związane z ergonomią pracy. Skorzysta 34 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Żarach. Przewidziano działania edukacyjno-informacyjne oraz doposażenie stanowisk pracy. Wcześniej zdiagnozowano potrzeby w dziedzinie ergonomii pracy. W ramach projektu zakupione zostaną ergonomiczne krzesła biurowe z regulacją dostosowującą poszczególne elementy do  sylwetki osoby siedzącej, monitory z możliwością regulacji wysokości ekranu, odpowiednio wyprofilowane klawiatury i myszki oraz podstawki pod dokumenty.

Przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu ergonomii na stanowisku pracy oraz indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą na poszczególnych miejscach pracy. Podjęte działania mają zapewnić możliwość kontynuacji zatrudnienia, wydłużyć okres aktywności zawodowej, a także zwiększyć wydajność i jakość pracy osób objętych projektem.

- Projekt będzie realizowany w terminie do końca lutego 2021 r. – precyzuje burmistrz K. Podlejski.

Dofinasowanie uzyskano z RPO WSL 2014-2020 w ramach podziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. Gmina wystartowała w konkursie unijnym w ub. roku. Projekty do dofinasowania zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego.

 

                

Projekt pn. „Dbajmy o zdrowie! - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

19

LIS

2020

671

razy

czytano