Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ważne dla studentów.

Ważne dla studentów.

Do biura Rzecznika Praw Studenta zgłaszają się studenci, którzy obawiają się ukarania dodatkową opłatą za brak ważnej legitymacji studenckiej lub taką opłatą zostali już obciążeni. Sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga współpracy i realizacji obowiązujących przepisów. Legitymacje z hologramem do dnia 31 marca 2020 r.
oraz do dnia 31 października 2020 r. pozostają ważne z uwagi na ograniczenie funkcjonowania uczelni. Poniżej podstawa prawna.

Początkowo Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów przedłużono ważność legitymacji studenckich do dnia 31 maja 2020 r.

Następnie dodano art. 51b ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym: W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczono funkcjonowanie uczelni, które kolejnymi rozporządzeniami było przedłużane do dnia 30 września 2020 r.

Ponownie ograniczono funkcjonowanie uczelni wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wobec powyższego legitymacje z hologramem ważnym do dnia 31 marca 2020 r. jak i 30 września 2020 r. pozostają w chwili obecnej ważne bezterminowo (60 dni po uchyleniu wskazanego rozporządzenia). Wskazana regulacja ma na celu ograniczenie przemieszczania się studentów w stanie epidemii, bowiem wymóg uzyskania aktualnego hologramu oznaczałby konieczność osobistego stawiennictwa na uczelni, w czasie gdy zajęcia odbywają się w formie zdalnej.

 

 

19

LIS

2020

470

razy

czytano