Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Jubileusz 10-lecia istnienia Zespołu Wysoczanki.

Jubileusz 10-lecia istnienia Zespołu Wysoczanki.

W dniu 28 kwietnia członkowie zespołu Wysoczanki wspólnie z zaproszonymi gośćmi świętowali 10 – te urodziny. Były życzenia, gratulacje i prezenty.


Zespół śpiewany „Wysoczanki” został założony 10-lat temu przy Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej Lelowskiej przy wsparciu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach. Instruktorem zespołu od początku do chwili obecnej jest Marian Pasek grający na akordeonie. Zespół tworzą mieszkanki Wysokiej Lelowskiej.
„Wysoczanki” mają w swoim repertuarze różne utwory ludowe, biesiadne, patriotyczne, dożynkowe, a także kościelne. Zespół bierze udział w festynach, biesiadach min. W Powiatowym Przeglądzie Zespołów i KGW w Choroniu. Na V-tym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie w 2000 r. zespół zajął III miejsce w kategorii dla dorosłych.
-    Uczestniczymy w dożynkach parafialnych, gminnych, powiatowych przygotowując piosenki i wieńce dożynkowe – wylicza Elżbieta Nowak.

W ramach konkursu „Złota Miejscowość Lata” Radia Kotowice „Wysoczanki” występowały w Szczyrku i Żywcu. Jednak najczęściej zespół uczestniczy w imprezach organizowanych na terenie powiatu i gminy takich jak: Dzień Kobiet, Majówka, Dni Żarek, Dożynki, Cecylijka, Koncert Kolęd, Spotkania Opłatkowe. W ubiegłym roku ważnym wydarzeniem w życiu zespołu był udział w obchodach 700-lecia Parafii Przybynów. Obecnie zespół tworzą panie: Janina Hajduk, Zofia Nowak, Eugenia Piskorska, Krystyna Banik, Bogumiła Chejduk, Danuta Maśląka, Urszula Socha, Helena Buczyńska, Lidia Paszta, Elżbieta Nowak, instruktor - Marian Pasek.
- Zespół „WYSOCZANKI” składa serdeczne podziękowanie za udział i pomoc w zorganizowaniu Jubileuszu 10-lecia zespołu: Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki Klemensowi Podlejskiemu, dyrekcji i pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Żarkach, Przewodniczącej Rady Miasta Żarki Stanisławie Nowak, ks. Proboszczowi Romanowi Cer, radnej Lidii Kowackiej, sołtysowi Grzegorzowi Buła, kierownikowi MGOPS w Żarkach Teresie Kowackiej – wyliczają panie z zespołu.


(przygotowała: Elżbieta Nowak, Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Archiwum Wysoczanki)

02

MAJ

2007

1970

razy

czytano